LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Za najbolje na državnoj maturi

Za 12 maturanata besplatna prva godina na jednom od triju studija Veleučilišta

Dvanaest studenata s najboljim rezultatima na državnoj maturi može ostvariti besplatno studiranje na prvoj godini studija mehatronike, računarstva ili sestrinstva.

Dvanaest studenata s najboljim rezultatima na državnoj maturi može ostvariti besplatno studiranje na prvoj godini studija mehatronike, računarstva ili sestrinstva.

Veleučilište u Bjelovaru, u suradnji s Gradom Bjelovarom, omogućuje besplatno studiranje na prvoj godini za 12 studenata koji upisuju jedan od studija Veleučilišta. Oslobođeni od plaćanja školarine mogu biti redoviti studenti koji su ostvarili najveći broj bodova na državnoj maturi u ljetnom upisnom roku.

Besplatna prva godina studija tako će biti omogućena za prvih šestero na rang-listi državne mature koji se odluče za preddiplomski stručni studij mehatronike, prvih četvero na rang-listi koji upišu preddiplomski stručni studij računarstva i za prvo dvoje najboljih na državnoj maturi koji žele studirati preddiplomski stručni studij sestrinstva u Bjelovaru.

Sve dodatne informacije možete saznati slanjem poruke na elektroničku adresu Veleučilišta info@vub.hr ili pozivom na broj 043/241-201.

FOTO: VELEUČILIŠTE U BJELOVARU / FACEBOOK