LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Znanstvena konferencija

Udruga s Prava poziva na konferenciju „Razvoj i izazovi zaštite prava LGBTIQA+ osoba”

Pravo prijave tema za sudjelovanje na konferenciji imaju znanstvenice i znanstvenici s pravnih i drugih društvenih fakulteta u zemlji i inozemstvu te studentice i studenti svih razina studija.

Pravo prijave tema za sudjelovanje na konferenciji imaju znanstvenice i znanstvenici s pravnih i drugih društvenih fakulteta u zemlji i inozemstvu te studentice i studenti svih razina studija.

Studentsko-nastavnička udruga Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ZA-Pravo organizira znanstvenu konferenciju Razvoj i izazovi zaštite prava LGBTIQA+ osoba.

Konferencija će se održati 10. prosinca 2021. godine, na Dan ljudskih prava. Tema rada, poručuju organizatori, treba ulaziti u širi okvir zaštite i unaprjeđenja prava LGBTIQA+ osoba, rodne jednakosti, zabrane diskriminacije na temelju seksualne orijentacije i sl. Druge teme iz područja osiguranja jednakosti, afirmacije i zaštite prava LGBTIQA+ osoba također su dobrodošle.

Zainteresirani za sudjelovanje trebaju Organizacijskom odboru na e-mail adresu za.pravo.lgbtiq.osoba@gmail.com do 15. rujna 2021. godine dostaviti naslov rada s imenom/ima (su)autor(ic)a te naslov rada sa sažetkom (do 200 riječi) i do pet ključnih riječi. 

– Po završetku prijava Organizacijski odbor će evaluirati prijavljene teme i sažetke te do 30. rujna 2021. godine obavijestiti autore o prihvaćanju tema te ih pozvati da do 10. studenog dostave cjelovite verzije radova. – poručuju. 

Pravo prijave tema za sudjelovanje na konferenciji imaju znanstvenice i znanstvenici s pravnih i drugih društvenih fakulteta u zemlji i inozemstvu te studentice i studenti doktorskih, poslijediplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih, diplomskih te preddiplomskih studija prava i drugih društvenih znanosti u zemlji i inozemstvu. 

Svaki autor može sudjelovati najviše s dva rada, od čega samo jednom radu može biti jedini autor ili prvi suautor, a rad može biti izložen na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Sudjelovanje na konferenciji te objava rada u zborniku radova s konferencije u potpunosti su besplatni, a sve su ostale informacije dostupne na poveznici

FOTO: MAJA ČIRJAK/STUDENTSKI.HR