LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Zaštita studentskih prava

U tijeku prijave za novog Studentskog pravobranitelja Filozofskog fakulteta u Rijeci

Raspisan je natječaj Studentskog zbora Filozofskog fakulteta u Rijeci kojime se traži studentski pravobranitelj na mandat od godinu dana. Zainteresirani studenti prijave mogu poslati do 21. prosinca 2018. godine.

Raspisan je natječaj Studentskog zbora Filozofskog fakulteta u Rijeci kojime se traži studentski pravobranitelj na mandat od godinu dana. Zainteresirani studenti prijave mogu poslati do 21. prosinca 2018. godine.

Studentski zbor raspisao je natječaj za izbor Studentskog pravobranitelja Filozofskog fakulteta u Rijeci na mandat od godinu dana. Njegov je zadatak primati pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravljati o njima s nadležnima na Fakultetu, savjetovati studente o načinu ostvarivanja njihovih prava, sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenta te brinuti za zakonitost rada Studentskoga zbora.

Na natječaj se mogu prijaviti studenti i studentice Filozofskog fakulteta u Rijeci koji su u posljednje dvije godine studija prikupili minimalno 60 ECTS bodova i nisu smijenjeni u prethodnom mandatu kao članovi Studentskog zbora. Prilikom prijave potrebno je priložiti:

  • životopis
  • potvrdu o statusu studenta
  • potvrdu o sakupljenim ECTS bodovima u posljednje dvije godine studija
  • motivacijsko pismo

Prijave se podnose do 21. prosinca 2018. godine na adresu Studentski zbor Filozofskog fakulteta u Rijeci, Sveučilišna avenija 4, 51 000 Rijeka (s naznakom - Natječaj za studentskog pravobranitelja), ili na porti Filozofskog fakulteta u Rijeci, ili u elektroničkom obliku na adresu szffri@gmail.com.

 

 

FOTO: FACEBOOK