LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Akademski uspjeh

U tijeku prijave na natječaj splitskog sveučilišta za Rektorovu nagradu

Do 29. svibnja zaprimaju se prijave za Rektorovu nagradu za studente Sveučilišta u Splitu!

Do 29. svibnja zaprimaju se prijave za Rektorovu nagradu za studente Sveučilišta u Splitu!

Sveučilište u Splitu raspisalo je natječaj za dodjelu Rektorove nagrade studentu pojedincu, skupini studenata, studentskom zboru, studentskoj udruzi ili drugoj studentskoj organizaciji splitskog sveučilišta u akademskoj godini 2019/2020. za postignuća u akademskoj godini 2018/2019.

Prijava za Rektorovu nagradu za izvrsnost treba sadržavati obrazac RNI, ispunjen i vlastoručno potpisan od strane studenta pojedinca, potvrdu ili druge odgovarajuće dokaze o eventualnom ispunjavaju ostalih kvalifikacija iz članka 8. Pravilnika u akademskoj godini 2018/2019. te potvrdu fakulteta / akademije / sveučilišnog odjela / samostalnog studija o:
  • vrsti, razini i godini studijskog programa koju je student pohađao akademske godine 2018/2019.
  • ostvarenih najmanje 60 ECTS bodova u akademskoj godini 2018/2019. (računajući obvezne i izborne, ali ne i fakultativne kolegije)
  • prosjeku ocjena ostvarenom u akademskoj godini 2018/2019, normiranom s obzirom na ECTS bodove, zaokruženom na tri decimale (računajući obvezne i izborne, ali ne i fakultativne kolegije).
Prijava za Rektorovu nagradu za studentski znanstveni ili umjetnički rad (RNUZUR) ili za Posebnu rektorovu nagradu (PRN) treba sadržavati obrazac RNUZUR ili obrazac PRN ispunjen i potpisan i od ovlaštenog predlagatelja i od svih predloženika, potvrdu fakulteta / akademije / sveučilišnog odjela / samostalnog studija da su svi predloženici barem dijelom akademske godine 2018/2019. bili u statusu studenta splitskog sveučilišta te posebno potpisano obrazloženje ovlaštenog predlagatelja za postignuća u akademskoj godini 2018/2019.

Prijave se podnose najkasnije do 29. svibnja, a više o tome možete pronaći na poveznici. Dobitnici bi trebali biti objavljeni 10. lipnja na oglasnoj ploči Sveučilišta u Splitu i web-stranici Sveučilišta.
FOTO: UNSPLASH