LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Ambidekster klub

Traže se studenti volonteri za edukativne radionice za srednjoškolce

Uloga studenata na volonterskoj poziciji jest sudjelovati u organizaciji i provedbi edukativnih radionica „Što nakon srednje škole?“ namijenjenih učenicima završnih razreda srednjih škola.

Uloga studenata na volonterskoj poziciji jest sudjelovati u organizaciji i provedbi edukativnih radionica „Što nakon srednje škole?“ namijenjenih učenicima završnih razreda srednjih škola.

Ambidekster klub poziva sve studente koji su voljni volontirati da se priključe njihovom programu Korak dalje  klub za zapošljavanje mladih u riziku od socijalne isključenosti. Program je usmjeren osnaživanju, osposobljavanju i motiviranju mladih u riziku od socijalne isključenosti za aktivno uključivanje u tržište rada.

Edukativne radionice Što nakon srednje škole? namijenjene su učenicima završnih razreda srednjih škola s ciljem informiranja i educiranja o pravima mladih, mjerama aktivne politike zapošljavanja, pisanju životopisa i molbi, o komunikacijskim i prezentacijskim vještinama te vještinama samozastupanja, sa svrhom motiviranja mladih na aktivno traženje posla ili nastavak školovanja.

Uloga studenata na volonterskoj poziciji jest sudjelovati u organizaciji i provedbi edukativnih radionica Što nakon srednje škole? namijenjenih učenicima završnih razreda srednjih škola te pružati administrativnu podršku izvoditeljima kroz izvještavanje o provedenim radionicama te prilikom evaluacije aktivnosti projekta.

Zainteresirani volonteri i volonterke mogu se prijaviti do 15. siječnja 2017. godine na mail adresu aleksandra@ambidekster.hr ili na telefonski broj 099-4575-444.