LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
NOVO PRIZNANJE

Sveučilište u Zagrebu primljeno u punopravno članstvo svjetske CDIO inicijative

CDIO inicijativa na svjetskoj razini uključuje više od stotinu članova u raznolikom rasponu institucija, od međunarodno priznatih sveučilišta vođenih istraživanjem do visokih učilišta posvećenih obrazovanju inženjera koji su sposobni svoje vještine primijeniti za razvoj ekonomski, ekoloških i društveno prihvatljivih rješenja kao odgovora na tehničke izazove koji se pojavljuju u svakodnevnoj inženjerskoj praksi. Sveučilište u Zagrebu sada je postalo dijelom te priče.

CDIO inicijativa na svjetskoj razini uključuje više od stotinu članova u raznolikom rasponu institucija, od međunarodno priznatih sveučilišta vođenih istraživanjem do visokih učilišta posvećenih obrazovanju inženjera koji su sposobni svoje vještine primijeniti za razvoj ekonomski, ekoloških i društveno prihvatljivih rješenja kao odgovora na tehničke izazove koji se pojavljuju u svakodnevnoj inženjerskoj praksi. Sveučilište u Zagrebu sada je postalo dijelom te priče.

Na 19. međunarodnoj konferenciji koja se održavala od 26. do 29. lipnja 2023. u Trondheimu u Norveškoj Sveučilište u Zagrebu primljeno je u punopravno članstvo svjetske CDIO (Conceive – Design – Implement - Operate) inicijative.

 

CDIO inicijativa inovativni je obrazovni okvir za stvaranje nove generacije inženjera. Kroz nju se identificira i razrađuje kritična potreba za obrazovanjem studenata koji su sposobni zamisliti (engl. consive), projektirati (engl. design), implementirati (engl. implement) i upravljati (engl. operate) složenim inženjerskim proizvodima, procesima i sustavima s dodanom vrijednošću u modernom, timskom okruženju. Diljem svijeta suradnici CDIO inicijative prihvatili su ovu platformu kao okvir za planiranje, razvoj i unaprjeđenje kurikula te za ocjenjivanje temeljeno na rezultatima.

 

Taj inovativni okvir za razvoj studenata i nastavnika na tehničkim fakultetima i sveučilištima temelji se na implementaciji razvijenih i definiranih standarda i programa školovanja inženjera.

 

Pristupanjem inicijativi ispunjeni su pojedini podciljevi iz programa rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepana Lakušića za razdoblje od 2022. do 2026. godine (cilj 4: akademsko poduzetništvo – sinergija znanosti, umjetnosti, transfera znanja i tehnologija, gospodarstva i institucija).

 

CDIO inicijativa na svjetskoj razini uključuje više od stotinu članova u raznolikom rasponu institucija, od međunarodno priznatih sveučilišta vođenih istraživanjem do visokih učilišta posvećenih obrazovanju inženjera koji su sposobni svoje vještine primijeniti za razvoj ekonomski, ekoloških i društveno prihvatljivih rješenja kao odgovora na tehničke izazove koji se pojavljuju u svakodnevnoj inženjerskoj praksi.

 

Pristupanje CDIO inicijativi pozitivno utječe na povećanu vidljivost sveučilišta, omogućava razmjenu iskustava između članova, te pridonosi prihvaćanju smjernica, programa i standarada, kao i njihovoj nadogradnji i poboljšanju.

 

Sukladno tome, stupanjem u punopravno članstvo CDIO inicijative Sveučilište u Zagrebu pojačat će svoje aktivnosti u području izmjena i nadogradnje studijskih programa, dodatno investirati u razvoj laboratorija te osnažiti suradnju s gospodarstvom. U tom kontekstu CDIO inicijativa pruža široke mogućnosti suradnje s drugim sveučilištima i institucijama. Također, kako je definirano u rektorovu programu, sveučilišni kampus Borongaj sa svojim Znanstveno-tehnološkim parkom bit će svojevrsni inkubator CDIO modela na Sveučilištu u Zagrebu.

 

Osim službenoga podnošenja zahtjeva, pristupanju Sveučilišta u Zagrebu CDIO inicijativi prethodilo je niz aktivnosti – aktivno sudjelovanje na radionicama, studijski posjeti referentnim CDIO institucijama, kontakt s regionalnim voditeljima, samoanaliza jednoga studijskoga programa prema CDIO standardima te prezentacija na godišnjoj CDIO konferenciji.

 

CDIO inicijativu izvorno je pokrenuo Massachusetts Institute of Technology (MIT) te tri švedska sveučilišta (Chalmers University of Technology, The Royal Institute of Technology, Linkoping University).

 

CDIO pristup ima tri cilja: dubinski savladati potrebna temeljna tehnička znanja, zauzeti vodeću ulogu u stvaranju i provedbi novih proizvoda, procesa i sustava, te razumjeti značaj i strateški utjecaj istraživanja i tehnološkoga razvoja za društvo u cjelini.

FOTO: YOUTUBE SCREENSHOOT