LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Važno priznanje

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli nagrađeno HRS4R nagradom

Ovom nagradom, Europska komisija daje priznanje onim institucijama koje su napredovale u prilagodbi svojih politika ljudskih potencijala prema 40 načela Povelje i Kodeksa

Ovom nagradom, Europska komisija daje priznanje onim institucijama koje su napredovale u prilagodbi svojih politika ljudskih potencijala prema 40 načela Povelje i Kodeksa

"HR Excellence in Research" naziv je nagrade za promicanje poticajnog i povoljnog radnog okruženja za istraživače, a Sveučilište Jurja Dobrile u Puli odsad je njezin ponosni nositelj.

"Strategija ljudskih potencijala za istraživače" (Human Resource Strategy for Researchers - HRS4R) Europske komisije podržava istraživačke institucije i financijske organizacije u provedbi Povelje i Kodeksa u svojim politikama i praksi. Provedba načela Povelje i Kodeksa od strane istraživačkih institucija čini ih privlačnijima istraživačima koji traže novog poslodavca ili domaćina za svoj istraživački projekt.

Dodjeljuju se jednokratne naknade studentima roditeljima


Ovom nagradom, Europska komisija daje priznanje onim institucijama koje su napredovale u prilagodbi svojih politika ljudskih potencijala prema 40 načela Povelje i Kodeksa. Načela se temelje na prilagođenom planu rada (akcijskom planu), odnosno, strategiji ljudskih resursa.

Studentski zbor Sveučilišta u Puli traži novog Studentskog pravobranitelja


Sveučilište Jurja Dobrile u Puli sada je u fazi implementacije i ima rok od 24 mjeseca kako da provede aktivnosti navedene u svome akcijskom planu.
IZVOR: SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI
FOTO: SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE, PULA