LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Važno priznanje

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli nagrađeno HRS4R nagradom

Ovom nagradom, Europska komisija daje priznanje onim institucijama koje su napredovale u prilagodbi svojih politika ljudskih potencijala prema 40 načela Povelje i Kodeksa

Ovom nagradom, Europska komisija daje priznanje onim institucijama koje su napredovale u prilagodbi svojih politika ljudskih potencijala prema 40 načela Povelje i Kodeksa

"HR Excellence in Research" naziv je nagrade za promicanje poticajnog i povoljnog radnog okruženja za istraživače, a Sveučilište Jurja Dobrile u Puli odsad je njezin ponosni nositelj.

"Strategija ljudskih potencijala za istraživače" (Human Resource Strategy for Researchers - HRS4R) Europske komisije podržava istraživačke institucije i financijske organizacije u provedbi Povelje i Kodeksa u svojim politikama i praksi. Provedba načela Povelje i Kodeksa od strane istraživačkih institucija čini ih privlačnijima istraživačima koji traže novog poslodavca ili domaćina za svoj istraživački projekt.
Ovom nagradom, Europska komisija daje priznanje onim institucijama koje su napredovale u prilagodbi svojih politika ljudskih potencijala prema 40 načela Povelje i Kodeksa. Načela se temelje na prilagođenom planu rada (akcijskom planu), odnosno, strategiji ljudskih resursa.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli sada je u fazi implementacije i ima rok od 24 mjeseca kako da provede aktivnosti navedene u svome akcijskom planu.
FOTO: SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE, PULA