LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Studentski smještaj

Studentski Centar u Šibeniku objavio privremene rezultate za smještaj u domu

Šibenski Studentski centar danas je objavio privremene rezultate natječaja za smještaj u sljedećoj akademskoj godini.

Šibenski Studentski centar danas je objavio privremene rezultate natječaja za smještaj u sljedećoj akademskoj godini.

Danas su izašli privremeni rezultati natječaja za smještaj u Studentskom domu u Šibeniku, a dostupni su na poveznici i na oglasnoj ploči Studentskog centra.

Prigovori na rezultate natječaja upućuju se Povjerenstvu za rješavanje prigovora Studentskog centra Šibenik, u roku od osam dana od dana objave privremenih rezultata natječaja, i to preporučenom pošiljkom na adresu:
 
Studentski centar Šibenik
Bana Josipa Jelačića 21
22000 Šibenik
Povjerenstvo za prigovore

Prigovor se upućuje ako je došlo do pogreške kod bodovanja dokumentacije poslane na natječaj, nikako za naknadno dopunjavanje natječajne dokumentacije. Odluka Povjerenstva za rješavanje prigovora bit će objavljena najkasnije u roku od petnaest dana po isteku roka za prigovore na oglasnoj ploči Studentskog centra i na ranije navedenoj poveznici, a nakon čega će se objaviti konačna rang-lista.

Studenti koji su bili smješteni u Studentskom domu u Šibeniku, a nisu podmirili svoje stanarske obveze do 31. kolovoza 2020. godine neće moći koristiti pravo ostvareno na ovom Natječaju.

Sve daljnje upute o postupanju za ostvarivanje prava na subvencionirano stanovanje u studentskom domu objavit će se s objavom konačne rang-liste.
FOTO: ŽELJKO KRNČEVIĆ/STUDENTSKI.HR