LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Mišljenje studenata

Studenti s FOI-ja ocijenili kvalitetu online nastave

Objavljeni su rezultati provedene ankete o kvaliteti online nastave na Fakultetu organizacije i informatike u kojoj je sudjelovalo nešto više od 2000 studenata.

Objavljeni su rezultati provedene ankete o kvaliteti online nastave na Fakultetu organizacije i informatike u kojoj je sudjelovalo nešto više od 2000 studenata.

Studenti Fakulteta organizacije i informatike imali su priliku ocijeniti kvalitetu online nastave u kojoj sudjeluju kako bi dali povratne informacije vezane uz organizaciju i komunikaciju, dostupne nastavne materijale te provedene provjere znanja na predmetima.

Anketa se ispunjavala anonimno, ispunile su je 2202 osobe na razini Fakulteta, a prema rezultatima ankete vidljivo je da su studenti FOI-ja prilično zadovoljni ovim oblikom nastave. Najveći broj anketiranih, njih 1121, čine studenti preddiplomskog studija Informatike. U prvoj kategoriji – Organizacija predmeta studenti su u najvećoj mjeri potvrdili da je predmet dobro strukturiran i da se snalaze lako, najviše njih u potpunosti se složilo da su sve obaveze jasno definirane, a ocjenu pet dali su i rokovima za aktivnosti za koje studenti smatraju da su pravovremeno istaknuti. Također, najviše studenata, njih 776, reklo je da se slažu da u predmetu mogu na zadovoljavajući način pratiti svoj napredak, a ocjenu pet dali su komunikaciji s nastavnikom.

Što se tiče nastavnih materijala, 967 studenata izjasnilo se da se slažu da su oni dobro organizirani, 866 studenata smatra da su oni sadržajno kvalitetni i jasni, a peticom su ocijenili raznolikost formata nastavnog materijala jer im je isti dostupan u obliku webinara, audiomaterijala, lekcija, prezentacija i slično.

Kada je u pitanju provjera znanja, 917 studenata izjasnilo se da se slažu da se provjere znanja odnose na sadržaje nastavnih materijala dostupnih unutar predmeta, a 837 studenata reklo je da se u potpunosti slaže s tim. Učestalost provjera ili samoprovjera smatraju primjerenom, odnosno dali su joj trojku, dok su vremenu predviđenom za rješavanje provjera ili zadaće dali četvorku. Ukupno je 786 studenata reklo da se slažu da su im povratne informacije o provjeri znanja bile korisne, a 570 studenata reklo je da se u potpunost slaže s tim.

Detaljne rezultate ankete možete pronaći na poveznici.
FOTO: PIXABAY