LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Iskustvo u struci

Studenti ovih područja mogu se prijaviti na Program pripravništva u organizacijama civilnog društva

Studenti i studentice socijalnog rada, politologije, prava i upravnog prava iz Zagreba mogu se uključiti na Program pripravništva.

Studenti i studentice socijalnog rada, politologije, prava i upravnog prava iz Zagreba mogu se uključiti na Program pripravništva.

Kuća ljudskih prava, Inicijativa mladih za ljudska prava, Centar za mirovne studije i Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek pozivaju sve studente i studentice iz područja socijalnog rada, politologije, prava i upravnog prava iz Zagreba da se prijave na Program pripravništva u organizacijama civilnog društva za ljudska prava, stoji na stranici Centra za mirovne studije.
 

Program pripravništva u organizacijama civilnog društva


Može sudjelovati ograničeni broj studenta i studentica socijalnog rada, politologije, prava i upravnog prava. Pripravništvo će trajati tri mjeseca – od studenog 2023. do veljače 2024. godine, ukupno 100 sati. Organizatori napominju da će se ispitni rokovi uzeti u obzir.
 

Program pripravništva uključuje dvodnevni trening tijekom kojeg će se pripravnici upoznati s pravom ljudskih prava, mehanizmima zaštite te procesu kreiranja javnih politika i okruženja za rad organizacija civilnog društva. Uvodni trening će biti održan u prvoj polovici programa. Organizatori snose troškove sudjelovanja za sudionike. – stoji u objavi.


Dostupni programi


Prava izbjeglica, suzbijanje diskriminacije i socioekonomska prava i pravda. Taj program vodi Centar za mirovne studije, a u sklopu njega pripravnici će imati priliku istraživati o stanju ljudskih prava u zemljama porijekla migranata te presuda u RH vezanih uz diskriminaciju.
 

Podržavat će rad info-pointa Centra za mirovne studije, doprinijeti analizama vezanim za diskriminaciju temeljem imovnog stanja i pomoći u izradi pravnozagovaračkih aktivnosti o kriminalizaciji solidarnosti. Dodatno, pripravnice/i sudjelovat će u istraživačkim i zagovaračkim aktivnostima s fokusom na socijalna i ekonomska ljudska prava. Pored iskustva u Centru za mirovne studije, pripravnici će se upoznati s radom Kuće ljudskih prava. – stoji na stranici Centra.


Prijava


Prijaviti se mogu studenti i studentice 2. ili više godine socijalnog rada, politologije, prava ili upravnog prava u Zagrebu koji imaju interes za stjecanjem iskustva u organizaciji civilnog društva za ljudska prava.
 

Po izvršenju svih dužnosti, pripravnici će dobiti potvrdu o obavljanju programa pripravništva te će imati priliku dobiti pismo preporuke ovisno o uloženom trudu i kvaliteti obavljenih zadataka, ali neće dobiti naknadu. – stoji u objavi.


Prijave su otvorene do 23. listopada 2023. godine, a zainteresirani trebaju poslati motivacijsko pismo (ne duže od 500 riječi) i viziju svog profesionalnog rada.
Za bilo kakva pitanja, molimo obratite se na e-adresu sandra.kasunic@cms.hr. Prijavnicu potražite na poveznici.

Projekt NOVl POČETAK – sektorske inovacije za proaktivno, progresivno i utjecajno civilno društvo za zaštitu i promociju ljudskih prava podržan je Fondom za aktivno građanstvo sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP-grantova. Projekt provode Kuća ljudskih prava Zagreb, Centar za mirovne studije, Inicijativa mladih za ljudska prava, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek i Human Rights House Foundation.
FOTO: UNSPLASH, ILUSTRACIJA