LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Sveučilište u Zadru

Saznajte na koje se studije Sveučilišta u Zadru možete upisati na drugom roku

Zadarsko je sveučilište objavilo podatke o upisu studenata na prve godine nakon ljetnog upisnog roka. Poznato je koji su smjerovi popunjeni, kao i oni na koje se još moguće upisati te koji su studiji ove godine bili najtraženiji.

Zadarsko je sveučilište objavilo podatke o upisu studenata na prve godine nakon ljetnog upisnog roka. Poznato je koji su smjerovi popunjeni, kao i oni na koje se još moguće upisati te koji su studiji ove godine bili najtraženiji.

Sveučilište u Zadru objavilo je informacije o popunjenosti svojih studijskih programa po završetku ljetnih upisnih rokova. Što se tiče studija na kojima su upisne kvote popunjene, riječ o sljedećim jednopredmetnim studijima: Informacijska tehnologija, Kultura i turizam, Nautika i tehnologija pomorskog prometa, Psihologija, Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, Sestrinstvo i Učiteljski studij te ovima dvopredmetnim: Jezik i komunikacija u višejezičnom društvu te Hrvatski jezik i književnost.

Na drugom se roku još uvijek moguće upisati na ove jednopredmetne studije: Arheologija, Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog prometa, Geografija – smjer Primijenjena geografija, Hrvatski jezik i književnost, Informacijske znanosti, Menadžment, Podvodne znanosti i tehnologije, Povijest, Primijenjena ekologija u poljoprivredi i Učiteljski studij u Gospiću. 

Dvopredmetni studiji na kojima ima slobodnih mjesta su: Anglistika, Etnologija i antropologija, Filozofija, Francuski jezik i književnost, Geografija – nastavnički smjer, Grčki jezik i književnost, Latinski jezik i rimska književnost, Njemački jezik i književnost, Pedagogija, Povijest, Povijest umjetnosti, Ruski jezik i književnost, Sociologija, Španjolski jezik i književnost, Talijanski jezik i književnost, Talijanski jezik – prevoditeljski smjer i Teološko-katehetski studij.

Valja naglasiti kako na izvanrednom jednopredmetnom studiju Informacijske tehnologije nema mjesta dok su izvanredni studiji koji još primaju studente Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog prometa, Kultura i turizam, Menadžment, Nautika i tehnologija pomorskog prometa, Podvodne znanosti i tehnologije, Primijenjena ekologija u poljoprivredi te Rani i predškolski odgoj i obrazovanje. 

Kad je riječ o interesu za upis, najviše je maturanata bilo zainteresirano za jednopredmetni studij Psihologije, potom Ranog predškolskog odgoja i obrazovanja te Sestrinstva, dok je manji interes bio za jednopredmetni studij Arheologije, Informacijskih znanosti i Učiteljski studij u Gospiću. Od dvopredmetnih su studija najtraženiji ove godine bili Anglistika i Pedagogija, dok je manja potražnja bila za studijima Francuskog jezika i književnosti i Talijanskog jezika i književnosti. Među izvanrednim su studijima najpopularniji bili Rani predškolski odgoj i obrazovanje te Menadžment, a nešto manje poželjni studiji Brodostrojarstva i tehnologije pomorskog prometa te Primijenjene ekologije u poljoprivredi.

Detaljnije informacije o broju upisnih mjesta možete pronaći ovdje.
FOTO: WIKIPEDIA