LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Sveučilište u Zagrebu

Raspisan natječaj za funkciju studentskog pravobranitelja

Studentski zbor u potrazi je za ambicioznim studentom ili studenticom koji/a je spreman/na zalagati se za svoje kolege i boriti se za prava studenata.

Studentski zbor u potrazi je za ambicioznim studentom ili studenticom koji/a je spreman/na zalagati se za svoje kolege i boriti se za prava studenata.

Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu raspisao je natječaj za studentskog pravobranitelja Sveučilišta u Zagrebu. Neke od funkcija koje obnaša studentski pravobranitelj su primanje pritužbi na rad nadležnih tijela Sveučilišta, savjetovanje studenata o njihovim pravima, raspravljanje s nadležnim tijelima Sveučilišta o studentskim pravima te različiti poslovi koji se tiču prava studenata.

Mogu se prijaviti svi redoviti ili izvanredni studenti koji studiraju na preddiplomskom, diplomskom te integriranom preddiplomskom, diplomskom ili poslijediplomskom studiju. Minimalni broj sakupljenih ECTS-bodova u posljednje dvije godine treba iznositi šezdeset, a mogu se prijaviti i studenti koji studiraju kraće od dvije godine

Uz prijavu treba priložiti:

  • životopis
  • plan rada za mandatno razdoblje od godinu dana
  • presliku indeksa ili drugog uvjerenja koje sadrži potvrdu o sakupljenih 60 ECTS-a u protekle dvije godine ili potvrdu o upisu na fakultet za studente koji studiraju kraće od dvije godine

Prijavu treba poslati na mail: studentski.zbor@gmail.com, a rok je do 8. veljače 2018. godine u 12 sati.