LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Raspisan je natječaj za upis 30 studenata na studij Kaznenog prava, provjerite uvjete

Pravo upisa na studij imaju pristupnici koji su završili Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij prava, Stručni diplomski studij Kriminalistike te Stručni diplomski studij Javne uprave.

Pravo upisa na studij imaju pristupnici koji su završili Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij prava, Stručni diplomski studij Kriminalistike te Stručni diplomski studij Javne uprave.

Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je 10. lipnja 2024. godine objavio natječaj za upis 30 studenata na Sveučilišni specijalistički studij Kazneno pravo. Studij traje tri semestra, a završetkom programa stječe se 90 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni/a specijalist/ica kaznenog prava.

Pravo upisa na studij imaju pristupnici koji su završili Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij prava (ranije: sveučilišni dodiplomski studij prava), Stručni diplomski studij Kriminalistike (ranije: specijalistički diplomski stručni studij Kriminalistike, stručni studij diplomirani kriminalist – VII/I stupnja) te Stručni diplomski studij Javne uprave (ranije: specijalistički diplomski stručni studij Javne uprave).

Agronomija nagrađuje studentske aktivnosti i postignuća, ovo su uvjeti natječaja


Pristupnici sa završenim stručnim diplomskim studijem Kriminalistike i Javne uprave moraju položiti razlikovne ispite tijekom prvog semestra iz kolegija Kazneno pravo i Kazneno procesno pravo, osim ako Povjerenstvo za utvrđivanje ispunjenja uvjeta zaključi da imaju najmanje pet godina radnog staža u relevantnom području.

Prijave se podnose prema uputama dostupnim na web stranici Pravnog fakulteta u Osijeku. Potrebno je priložiti popunjeni obrazac prijave, presliku diplome o završenom studiju, presliku domovnice, rodnog lista ili dokaza o državljanstvu, osobno potpisanu izjavu o plaćanju troškova školarine, ovjerenu kod javnog bilježnika, ili odluku poslodavca o plaćanju školarine, dokaz o radnom iskustvu te životopis. 

Upišite ovaj studij i steknite naziv specijalista konferencijskog prevođenja uz mogućnost stipendiranjaPrijave se šalju preporučeno poštom ili osobno na adresu Pravni fakultet Osijek, Stjepana Radića 13, 31 000 Osijek, s naznakom Upis na Sveučilišni specijalistički studij Kazneno pravo. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja. Upis kandidata provest će se najkasnije do početka akademske 2024/2025. godine, a kandidati imaju pravo podnijeti prigovor na izborni postupak u roku od 24 sata od objave rezultata.

„Mjesec hrvatske knjige” ima novi vizualni identitet. Provjerite je li odabran najbolji prijedlog


Dodatne informacije i detalje o studijskom programu možete pronaći na sljedećoj poveznici ili se obratiti kontakt osobama putem e-maila na adresu pds-kazneno@pravos.hr.
IZVOR: PRAVNI FAKULTET U OSIJEKU
FOTO: PIXABAY