LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Izmjene Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

Prorektor Sveučilišta u Zagrebu obrazložio zašto stručni studiji ne mogu biti izjednačeni sa sveučilišnima

Prof. dr. sc. Tonći Lazibat, prorektor Sveučilišta u Zagrebu, suprotnih je stavova od studenata stručnih studija okupljenih u inicijativi 300 = 300. Dao je svoje objašnjenje zašto stručni studiji ne mogu biti izjednačeni sa sveučilišnima.

Prof. dr. sc. Tonći Lazibat, prorektor Sveučilišta u Zagrebu, suprotnih je stavova od studenata stručnih studija okupljenih u inicijativi 300 = 300. Dao je svoje objašnjenje zašto stručni studiji ne mogu biti izjednačeni sa sveučilišnima.

Rasprave vezane uz Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru ne jenjavaju. Naime, u članku 6. i stavcima koji se odnose na razine HKO-a, a zbog Odluke koju je prihvatio Ustavni sud, pod razinom 6. – kvalifikacije stečene završetkom preddiplomskih studija, više se neće ubrajati preddiplomski stručni studij, nego samo preddiplomski sveučilišni studij. Isto vrijedi i za razinu 7.1. – kvalifikacije stečene završetkom diplomskih studija gdje se ukida dio koji je glasio: specijalističkih diplomskih stručnih studija.

Studenti stručnih studija smatraju da se radi o diskriminaciji nad 70 000 ljudi te su iz tog razloga pokrenuli incijativu 300 = 300. Navode da žele ostvariti pritisak nad institucijama i organizacijama koje su dopustile da dođe do ovoga te, prema njihovu mišljenju, nisu na vrijeme pripremile kvalitetna rješenja koja bi zaustavila pojedince da mijenjaju Ustav i ukidaju dijelove Zakona, a prije svega, ne žele da se isto ponavlja svakih nekoliko godina.

Prof. dr. sc. Tonći Lazibat, prorektor Sveučilišta u Zagrebu, ne slaže se da se radi o diskriminaciji, već je dao svoje objašnjenje zašto stručni studiji ne mogu biti izjednačeni sa sveučilišnima. Budući da je njegov intervju objavljen na stranicama Sveučilišta više puta spominjan u ovome kontekstu, donosimo poveznicu na isti. U njemu možete pročitati pojašnjenje binarnog sustava obrazovanja, razlike u misijama studija, pa čak i o tome prepoznaju li poslodavci razlike među njima. 
FOTO: PIXABAY