LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Praćenje potreba društva

Pokreće se novi preddiplomski studij na Sveučilištu Sjever

– Na novom studiju obrazovat će se moderni stručnjaci, koji će na adekvatan način moći odgovoriti svim izazovima suvremenog društva u zaštiti okoliša – istaknuo je pročelnik Hajdek.

– Na novom studiju obrazovat će se moderni stručnjaci, koji će na adekvatan način moći odgovoriti svim izazovima suvremenog društva u zaštiti okoliša – istaknuo je pročelnik Hajdek.

Sveučilište Sjever najesen pokreće novi studij. Riječ je o sveučilišnom preddiplomskom studiju Zaštite okoliša, recikliranja i ambalaže u trajanju od 6 semestara, koji nosi 180 ECTS bodova. 

– Na novom Sveučilišnom preddiplomskom studiju Zaštite okoliša, recikliranja i ambalaže koji kreće s prvom generacijom studenata u akademskoj godini 2020/22 obrazovat će se moderni stručnjaci, koji će na adekvatan način moći odgovoriti svim izazovima suvremenog društva u zaštiti okoliša. Tijekom studija studenti će usvojiti sve osnovne kompetencije koje su potrebne inženjeru inženjerstva okoliša. Suvereno će analizirati i ocjenjivati stanje okoliša, sanirati štete u okolišu, ali prije svega će znati primjenjivati preventivne metode i postupke zaštite okoliša. Kao stručnjaci kompetentno će moći razvijati i primjenjivati postupke recikliranja i ekološkog zbrinjavanja svih vrsta materijala u svim industrijskim područjima. – istaknuo je izv. prof. dr. sc. Krunoslav Hajdek, pročelnik Odjela za ambalažu, recikliranje i zaštitu okoliša. 

Dodao je kako će nakon završenog studija inženjeri inženjerstva okoliša istodobno moći uspješno optimizirati okoliš u inspektoratima, državnim i javnim ustanovama, te da će jednako tako u industrijskim postrojenjima moći projektirati postupke s kojima se na samom izvoru sprječava narušavanje ekološke ravnoteže. 

– Studij se može podijeliti u tri osnovne cjeline. Prvo se izučavaju osnovna STEM područja, matematika, kemija, fizika, biologija i informatika. Nakon toga slijede temeljna područja inženjerstva okoliša i industrijskog inženjerstva da bi se u trećoj cjelini izučavala specifična područja zaštite okoliša, grafičke tehnologije, zbrinjavanje i recikliranja materijala te tehnologije proizvodnje ambalaže i pakiranja proizvoda. Osim ovih osnovnih područja, ne zaobilazi se ni ekonomija te pravni propisi u zaštiti okoliša i ambalaži u ambalažnoj djelatnosti. – obrazložili su sa Sveučilišta Sjever.

Pročelnik Hajdek zaključio je: 

– U studijskom programu Zaštite okoliša, recikliranja i ambalaže poseban se naglasak daje stjecanju kompetencija u projektiranju procesa proizvodnje i zaštiti okoliša u svjetlu ambalažne industrije. Završetkom studija, prvostupnik će biti osposobljen da modernim pristupom već u fazi dizajniranja proizvoda, primjerice, ambalaže, promišlja i najefikasniji postupak ponovne upotrebe proizvoda ili materijala kroz striktno uvažavanje načela kružnog gospodarstva. Osim toga, bit će osposobljen da se stručno uključi u trendove modernog razvoja proizvodnje ambalaže i sustava pakiranja.

Sa Sveučilišta su naveli da je taj studij od izrazite važnosti, prije svega zbog toga što je prioritet razvoja Europske unije održivi razvoj s očuvanjem okoliša, odnosno zaštitom okoliša.

–  Upravo inženjerstvo okoliša, uz korištenje znanstvenih i inženjerskih metoda stvara zaštitne sustave koji će štititi život na Zemlji od mnogobrojnih vrsta zagađenja. Pritom posebnu ulogu imaju metode i postupci sanacije šteta u okolišu, kao i preventiva. U skladu s time na tržištu je sve veća potražnja za stručnjacima koji posjeduju interdisciplinarne kompetencije te koji mogu kompetentno odgovoriti novim potrebama izuzetno dinamičnog tržišta rada u području zaštite okoliša, postupke recikliranja i inženjerstva ambalaže. Kod studenata se tijekom studija razvija niz kompetencija koje obuhvaćaju znanje, razumijevanje, vještine i sposobnosti u području inženjerstva koje se mogu primijeniti u profesionalnoj karijeri zaštite okoliša, postupke recikliranja i inženjerstva ambalaže. – dodali su.

Pravo upisa na preddiplomske studije Sveučilišta Sjever imaju kandidati koji su završili srednju školu u trajanju od minimalno četiri godine.
FOTO: SVEUČILIŠTE SJEVER