LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Odluku donosi sveučilišni Studentski zbor

Otvorene prijave za studentskog pravobranitelja zagrebačkog Sveučilišta

Zainteresirani svoje prijave mogu poslati do 27. veljače u podne.

Zainteresirani svoje prijave mogu poslati do 27. veljače u podne.

Studentski zbor zagrebačkog Sveučilišta 15. je veljače raspisao javni poziv za kandidaturu za studentskog pravobranitelja, odnosno pravobraniteljicu, Sveučilišta u Zagrebu. Prijaviti se mogu svi studenti koji studiraju na nekom od fakulteta zagrebačkog Sveučilišta, neovisno o tome radi li se o preddiplomskom, diplomskom, integriranom preddiplomskom i diplomskom ili poslijediplomskom studiju. Jedini je uvjet da je student u posljednje dvije godine studija prikupio 60 ECTS-bodova, a prijaviti se mogu i oni koji studiraju kraće od godinu dana.

Prijavi je potrebno priložiti

  • životopis
  • plan rada za jednogodišnji mandat 
  • presliku indeksa ili druge isprave kojom se dokazuje da je student u posljednje dvije godine skupio najmanje 60 ECTS-a, odnosno da student studira kraće od godine dana.

Prijave se šalju na adresu e-pošte studentski.zbor@gmail.com, a rok za prijavu ističe 27. veljače u podne.

FOTO: IVAN PERKOV / STUDENTSKI.HR