LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Studentski kulturni centar Rijeka

Otvoren natječaj za financiranje studentskih projekata iz kulture i umjetnosti

Do 5. veljače 2020. godine otvoren je natječaj Studentskog kulturnog centra u Rijeci za prijavu studentskih projekata iz kulture i umjetnosti za 2020. godinu. Donosimo detalje o uvjetima i postupku prijave.

Do 5. veljače 2020. godine otvoren je natječaj Studentskog kulturnog centra u Rijeci za prijavu studentskih projekata iz kulture i umjetnosti za 2020. godinu. Donosimo detalje o uvjetima i postupku prijave.

Studentski kulturni centar u Rijeci osigurao je iznos od 150 000,00 kuna za realizaciju studentskih projekata iz kulture i umjetnosti u 2020. godini. Natječaj je otvoren sve do 5. veljače (do 24 sata), a prijaviti se mogu projekti koji uključuju jednu ili više sljedećih aktivnosti:

 • produkcije i izložbe vizualnih i novomedijskih umjetnosti
 • književne večeri
 • filmske projekcije
 • produkcije i izvedbe kazališnih predstava i performansa
 • koncerti ozbiljne, jazz i popularne glazbe
 • razgovori s umjetnicima, kustosima, kulturnim radnicima
 • edukacijski programi (radionice, predavanja...) 
 • umjetničke intervencije u javnom prostoru Kampusa i sl.
 • povezivanje kulturnih aktivnosti s procesima učenja i s istraživačkim procesima u području društvenih i humanističkih znanosti
 • produkcija umjetničkih radova (film, intermedijalni radovi, glazba, književnost, časopisi s temama iz kulture i umjetnosti...)
 • diplomski/završni rad
 • ostali projekti iz kulture i umjetnosti.

Mogućnost prijave na natječaj imaju svi studenti Sveučilišta u Rijeci ili studentske udruge upisane u Registar studentskih udruga i drugih organizacija na Sveučilištu u Rijeci. Prijaviti se možete online, putem aplikacije. Prvo je potrebno registrirati se, a onda s korisničkim podacima možete pristupiti sustavu i izvršiti prijavu projekta. 

Prilikom prijave potrebno je navesti sljedeće podatke:

 • osnovni podaci o voditelju projekta (ime i prezime, adresa, OIB, telefon, sastavnica), a ako projekt prijavljuje studentska udruga, navode se naziv i podaci udruge
 • vrsta projekta
 • naziv projekta
 • cilj projekta
 • opis projekta
 • vremenski okvir provedbe projekta
 • popis aktivnosti (po mjesecima)
 • mjesto izvedbe projekta
 • popis suradnika/suradnica i način njihova angažmana (ako ih ima)
 • predviđen broj korisnika
 • način promocije
 • očekivani mjerljivi rezultati
 • traženi iznos sredstava
 • specifikacija troškova (najam opreme, putni troškovi i smještaj, radni i potrošni materijal, uredski i organizacijski troškovi, troškovi oglašavanja, honorari, ostali troškovi).

Važno je naglasiti kako je najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti jednom projektu 15 000,00 kn. Prilikom određivanja specifikacije troškova imajte na umu da za edukacijsko-radioničke projektne kategorije iznos honorara može biti 80% ukupnog budžeta, dok za sve ostale projektne kategorije može iznositi najviše 30% traženog iznosa. Studentice i studenti uključeni u organizaciju projekta ne mogu potraživati honorare.

Obavezna dokumentacija koju morate priložiti prilikom prijave je potvrda o studentskom statusu voditelja projekta i ostalih članova grupe, životopis voditelja projekta i ostalih članova grupe, preporuka mentora i skica rada (samo za diplomske/završne radove), suglasnost za korištenje prostora (ako nije riječ o prostorima UNIRI-ja/SKC-a ) te suglasnost vanjskih suradnika i suradnica (ako su navedeni). 

Projekte evaluira Povjerenstvo za vrednovanje studentskih projekata iz kulture i umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, a odluku o odabiru donosi rektorica Sveučilišta u Rijeci. Sam tekst natječaja i ugovor o pravima korištenja sredstava ostvarenih putem ovog natječaja možete pronaći na poveznici

Rezultati će biti objavljeni u roku od 15 dana na mrežnim stranicama Studentskog kulturnog centra u Rijeci

FOTO: PIXABAY