LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Natječaj u tijeku

Osmisli logotip za Mjesec hrvatske knjige i osvoji vrijednu nagradu

Može se prijaviti i više od jednog prijedloga logotipa, a autor odabranog dizajna logotipa dobit će novčanu nagradu u neto iznosu 700 eura.

Može se prijaviti i više od jednog prijedloga logotipa, a autor odabranog dizajna logotipa dobit će novčanu nagradu u neto iznosu 700 eura.

Otvoren je natječaj za dizajn logotipa za Mjesec hrvatske knjige (MHK), nacionalne manifestacije koja raznovrsnim i mnogobrojnim programima ukazuje na važnost knjige te promiče kulturu čitanja i pisanja. Na natječaj se mogu prijaviti sve zainteresirane punoljetne fizičke i pravne osobe s prebivalištem i boravištem na području Republike Hrvatske. Može se prijaviti i više od jednog prijedloga logotipa, a autor odabranog dizajna logotipa dobit će novčanu nagradu u neto iznosu 700 eura.

Agronomija nagrađuje studentske aktivnosti i postignuća, ovo su uvjeti natječaja


Dizajn logotipa mora biti originalni rad prijavitelja pa prijavitelj prijavom na natječaj jamči da dizajn dosad nije javno objavljivan. Logotip mora biti povezan sa svrhom, ciljevima i zadacima manifestacije, mora sadržavati akronim MHK te mora biti prilagođen za primjenu u tisku, na digitalnim medijima i različitim promotivnim materijalima. Potrebno je dostaviti sve varijante logotipa u vektorskom i PDF formatu, a popratnu dokumentaciju u PDF formatu. Rok za dostavu radova je 12. lipnja 2024. godine pa se prijave dostavljene nakon tog roka neće se razmatrati.

Dizajnirajte logotip i osvojite novčanu nagradu te put i smještaj u Bruxellesu!


Prijedloge vizualnog identiteta isključivo treba slati na adresu elektroničke pošte mhk.natjecaj@kgz.hr s naznakom predmeta „Prijava na Natječaj za logotip manifestacije Mjesec hrvatske knjige“. Obavijest o odabiru bit će javno objavljena na mrežnim stranicama Mjeseca hrvatske knjige.

IZVOR: MJESEC HRVATSKE KNJIGE
FOTO: UNSPLASH