LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
UMREŽAVANJE DOKTORANADA

Održana je 6. međunarodna doktorska ljetna škola, a glavna tema je bila digitalizacija

U programu ljetne škole sudjelovalo je deset doktoranada s različitih sastavnica Sveučilišta u Rijeci, od kojih je pet održalo usmena izlaganja, a preostalih pet su predstavili svoja istraživanja putem postera.

U programu ljetne škole sudjelovalo je deset doktoranada s različitih sastavnica Sveučilišta u Rijeci, od kojih je pet održalo usmena izlaganja, a preostalih pet su predstavili svoja istraživanja putem postera.

Doktorska škola Sveučilišta u Rijeci, Sveučilište u Grazu i Sveučilište u Ljubljani organizirali su od 27. do 28. listopada 2022. na Sveučilištu u Ljubljani 6. međunarodnu doktorsku ljetnu školu pod nazivom „Digitalisation in science and society“, stoji na stranicama Sveučilište u Rijeci.

Digitalizacija donosi promjene u svim granama znanosti i ušla je u sve pore našeg društva i naše svakodnevice, a ova ljetna škola je imala za cilj pokrenuti raspravu upravo o digitalizaciji u njenom najširem smislu. Raspravljalo o temama poput novih digitalnih tehnologija, otvorenog pristupa, istraživanja velikih podataka, mogućnosti veće suradnje, fleksibilnijih pristupa obrazovanju i više mogućnosti budućeg zapošljavanja. U obzir su uzeti i etički izazovi te nedostaci koje digitalizacija donosi korisnicima i društvu u cjelini, npr. smanjenje ljudske interakcije, produbljivanje jaza između društava i pojedinaca s obzirom na digitalne infrastrukture, utjecaj na mentalno i fizičko zdravlje pojedinaca itd.

Glavna govornica ljetne škole bila je dr. sc. Marinka Žitnik, docentica na Sveučilištu Harvard pri Odsjeku za biomedicinsku informatiku, a među pozvanim govornicima bila je i prorektorica za digitalizaciju i razvoj Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Senka Maćešić, dok su riječko Sveučilište kao suorganizatora predstavljali još i prorektor za znanost i umjetnost prof. dr. sc. Gordan Jelenić te predstojnik Doktorske škole prof. dr. sc. Igor Prpić, dr. med.

U programu ljetne škole sudjelovalo je deset doktoranada s različitih sastavnica Sveučilišta u Rijeci, od kojih je pet održalo usmena izlaganja, a preostalih pet su predstavili svoja istraživanja putem postera.

Ovo je bila još jedna prilika međusobno umrežavanje doktoranada, a najavljen je i nastavak međusveučilišne suradnje kroz organizaciju sedme međunarodne doktorske ljetne škole.

FOTO: STUDENTSKI.HR VIA CANVA