LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Doktorski studij

Obranjena prva doktorska disertacija na doktorskom studiju Mediji i komunikacija Sveučilišta Sjever

Javna obrana održana je 15. rujna 2021. godine na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju Mediji i komunikacija Sveučilišta Sjever.

Javna obrana održana je 15. rujna 2021. godine na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju Mediji i komunikacija Sveučilišta Sjever.

Javna obrana doktorske disertacije doktorandice Biljane Marković pod naslovom Informatička i informacijska pismenost regulirane zdravstvene profesije sestrinstva na primjeru općih bolnica u Republici Hrvatsko održana je 15. rujna 2021. godine na poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju Mediji i komunikacija Sveučilišta Sjever.

Doktorska disertacija izrađena pod mentorstvom professor emeritus Jadranke Lasić-Lazić prva je doktorska disertacija prve generacije doktorskog studija Sveučilišta Sjever.

– Danas je svečani dan, mogu reći i povijesni dan, prva obrana doktorske disertacije naše doktorandice Biljane Marković. Ovom prilikom zahvaljujem se svima koji su sudjelovali u pokretanju i aktivno sudjeluju u izvođenju ovoga studija. Svim profesorima i mentorima, kao i svim doktorandima koji su bili hrabri i upisali doktorski studij Mediji i komunikacija. Osobito zahvaljujem rektoru Sveučilišta Sjever, prof. dr. sc. Marinu Milkoviću koji je uložio veliku energiju u pokretanju ovoga studija, kao i voditeljici doktorskog studija, izv. prof. dr. sc. Ivi Rosandi Žigo na iznimnoj posvećenosti i svakodnevnom upravljanju svim procesima na ovome studiju. Također, veliko hvala i profesorici Jadranki Lasić-Lazić, danas mentorici prve obrane doktorske disertacije. Interes za ovaj studij je izniman, a naš je zadatak raditi bez kompromisa u kvaliteti te promicati znanstvenu izvrsnost. – istaknuo je tom prilikom prorektor Sveučilišnog centra Koprivnica prof. dr. sc. Mario Tomiš. 

Na osnovu svega prezentiranog, Povjerenstvo je jednoglasno donijelo odluku da je doktorandica Biljana Marković obranila doktorski rad ocjenom magna cum laude.

– Izniman rad, trud, borba, pa čak i preispitivanja prethodila su predstavljanju ove doktorske disertacije te sada mogu reći da sam ovim radom proširila svoj korpus znanja i ušla u informacijsko-komunikacijsko područje za koji sam primijetila da mi je nedostajao u dosadašnjem radu. – istaknula je Biljana Marković.

U završnom dijelu obrane doktorske disertacije, voditeljica doktorskog studija Mediji i komunikacija, izv. prof. dr. sc. Iva Rosanda Žigo istaknula je zadovoljstvo obranom doktorskog rada prve generacije doktoranada spomenutog studija te kazala:

– Kao voditeljici studija drago mi je da smo prisustvovali ovoj prvoj obrani doktorske disertacije na doktorskom studiju Mediji i komunikacija. Želja mi je da obrana doktorandice Biljane Marković bude poticaj svim našim doktorandima, posebice onima koji su već obranili temu doktorske disertacije. Godinu, godinu i pol dana nakon obrane teme vrijeme je u kojem očekujem i druge doktorande, dakle vrlo uskoro u ovoj istoj situaciji.

FOTO: SVEUČILIŠTE SJEVER