LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Studentska mobilnost

Objavljeni drugi rezultati 1. kruga Erasmus+ natječaja za obavljanje stručne prakse

Ukupno 91 student ostvario je pravo odlaska na stručnu praksu u sklopu programa Erasmus+ za sljedeću akademsku godinu.

Ukupno 91 student ostvario je pravo odlaska na stručnu praksu u sklopu programa Erasmus+ za sljedeću akademsku godinu.

Drugi rezultati prvog kruga natječaja za Erasmus+ praksu podrazumijevaju sve prijave predane do 13. srpnja 2020. godine i jučer su objavljeni na stranici Sveučilišta u Zagrebu.

Ukupno je u sklopu 1. kruga natječaja do 13. srpnja 2020. u 12 sati stiglo 99 online prijava za stručnu praksu. Od toga je prijavna dokumentacija do kraja dana 13. srpnja 2020. zaprimljena za 92 prijave – 29 ih je obrađeno u sklopu produžetka natječaja. Financijska potpora odobrena je za ukupno 90 studenata, 1 prijava uvjetno je odobrena s obvezom dopune dokumentacije, a 1 prijava je odbijena.  

Studenti koji su ostvarili pravo na obavljanje prakse u sklopu programa Erasmus+ dužni su prije, za vrijeme i po povratku s razmjene pridržavati se propisanih uputa koje su dane u dokumentu Upute studentima odabranima za Erasmus+ stručnu praksu u ak. god. 2020./21, koji je dostupan ovdje, kao i svih naknadnih obavijesti koje im se upute elektroničkom poštom koordinatora za SMP Ureda za međunarodnu suradnju.

U slučaju da student želi odustati od prakse treba odmah dostaviti vlastoručno izjavu na službenom obrascu u Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta. Obrazac koji se nalazi pod Dokumenti i obrasci treba ovjeriti matični fakultet / akademija i dostavlja se skeniran, elektroničkim putem. Studenti imaju pravo odustati najkasnije mjesec dana prije planiranog početka mobilnosti, tj. najkasnije do 30. rujna ove godine. Iznimka su slučajevi tzv. više sile – odustanak zbog bolesti ili nemogućnost odlaska na mobilnost zbog situacije uzrokovane pandemijom COVID-19.

Dobitnike financijske potpore za obavljanje prakse možete pronaći na poveznici.
FOTO: UNSPLASH