LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Studentska razmjena

Najveće hrvatsko Sveučilište objavilo Erasmus+ natječaj, saznajte kako se prijaviti

Kako se prijaviti, što se prilaže u prijavi i kada će izaći rezultati Natječaja?

Kako se prijaviti, što se prilaže u prijavi i kada će izaći rezultati Natječaja?

Sveučilište u Zagrebu na svojoj je stranici raspisalo Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa. Svi koji žele u idućoj akademskoj godini konkurirati za studiranje u inozemstvu, svoje prijave mogu poslati do 2. ožujka u 12 sati.
 

Kako se prijaviti?


Studenti trebaju ispuniti i poslati online prijavu (prijavnom obrascu može se pristupiti ovdje). Kako stoji u opisu Natječaja, ne preporučuje se prijavu slati zadnji dan. Nadalje, ispunjenu online prijavnicu potrebno je isprintati, vlastoručno potpisati te zajedno s popratnom dokumentacijom predati ECTS koordinatoru na matičnoj akademiji ili fakultetu.
 

Što se prilaže u prijavi?


Studenti u svojim prijavama prilažu sljedeću dokumentaciju:
  • Europass životopis na hrvatskom jeziku (strani državljani mogu priložiti Europass životopis na engleskom jeziku)
  • motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku do 300 riječi (strani državljani mogu priložiti motivacijsko pismo na engleskom jeziku do 300 riječi)
  • prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova (za sve studijske razine), ovjeren u studentskoj službi matičnoga fakulteta ili akademije, i potvrdu o upisanom semestru u trenutku prijave na Natječaj (oba dokumenta na hrvatskom jeziku; ako je primjenjivo, traženo može biti objedinjeno u jednom dokumentu)
  • potvrdu o znanju jezika na kojem se izvodi nastava (radni jezik mobilnosti za koju se student prijavljuje; do tri  potvrde ako su radni jezici različiti za tri prijavljena izbora). Uvjet je minimalno B2 razina znanja prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Dostavljaju se kopije potvrda. Iznimka je moguća kod Vojnih studija, gdje je za određene partnere iznimno prihvatljiva B1 razina znanja jezika.
  • dodatno za studente koji žele pisati završni rad ili raditi istraživanje u svrhu završnog rada - uz sve navedeno, i pismo odobrenja (obrazac Approval form for final thesis) 
  • dodatno za studente s potporom za uključivanje (s invaliditetom) – uz sve navedeno, i potvrda obiteljskoga liječnika ili liječnika specijalista (obvezno original, ne stariji od šest mjeseci) i rješenje nadležne ustanove/državnoga tijela iz kojega je vidljiv postotak i vrsta oštećenja (ako je primjenjivo, kopija).
  • dodatno za studente s manje mogućnosti – uz sve navedeno, potrebno je priložiti u papirnatom obliku i učitati propisanu dokumentaciju, ovisno o kategoriji
 

Rezultati natječaja


Prve rezultate s rang-listom studenata Sveučilište će objaviti na svojim mrežnim stranicama nakon završenoga Natječaja, obrade odluka i rang-lista fakulteta/akademija. Predviđeni rok: svibanj 2023.

Svi detalji vezani uz iznose financijskih potpora, kao i uz same kriterije, dostupni su u cjelovitom tekstu Erasmus+ natječaja (ovdje). Također, na stranici Sveučilišta u Zagrebu objavljen je popis visokoobrazovnih institucija s kojima su potpisani sporazumi.
 
FOTO: UNSPLASH