LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Oštećena krovišta, srušena stabla

Najavljene sanacije na fakultetima - na Agronomskom fakultetu najviše uništeni vinogradi

Donosimo popis fakulteta koji su stradali u oluji, oštećenja je pretrpjela i zgrada rektorata koja je u obnovi.

Donosimo popis fakulteta koji su stradali u oluji, oštećenja je pretrpjela i zgrada rektorata koja je u obnovi.

Neviđena oluja koja je u srijedu, 19. srpnja zahvatila zemlju, ostavila je posljedice na kućama, zgradama, automobilima, ali i fakultetima. Uprava Sveučilišta u Zagrebu kontaktirala je dekane i dekanice svih sastavnica, njih 34, kako bi dobila uvid u posljedice oluje, odnosno nastala oštećenja radi što hitnije sanacije. Utvrđeno je da je oluja prouzročila oštećenja na njih čak 13, a najviše su stradali Kineziološki fakultet i Fakultet hrvatskih studija, piše Universitas portal.

Značajna oštećenja na krovu u obliku odizanja krovnog pokrova i dijela krovne konstrukcije vidljiva su na Kineziološkom fakultetu. Nažalost, bolje nisu prošla ni stabla koja okružuju Fakultet. No, ipak su prošla bolje od vinograda Agronomskog fakulteta koji je u cijelosti nastradao zbog oluje.


Stradali su nam vinogradi na pokušalištu Jazbina, tu nam je najveća šteta, požalio se Ivica Kisić, dekan Agronomskog fakulteta, za Universitas portal.

Fakultet hrvatskih studija također je pretrpio štetu na krovnim i konstrukcijskim elementima, posebno na istočnoj strani zgrade. U ovom slučaju bilo je potrebno hitno reagirati da se spriječe daljnja oštećenja i osigura sigurnost zgrade.

Na Fakultetu organizacije i informatike došlo je do oštećenja krovišta od salonitnih ploča na kotlovnici, koje je prouzročilo dodatno prokišnjavanje. Sličnu sudbinu doživio je i Tekstilno-tehnološki fakultet na kojem je od siline oluje izbijen prozor te su popucala stakla  na staklenim stijenama.

Oluju nije izbjegla ni zgrada rektorata na Trgu Republike Hrvatske 14, koja je trenutno u procesu obnove. Pretrpjela je oštećenja na krovištu i ponekim staklenim stijenama.

Ovo su svi fakulteti koji su nastradali u oluji: 

1) Agronomski fakultet

2) Fakultet hrvatskih studija

3) Fakultet organizacije i informatike

4) Fakultet šumarstva i drvne tehnologije

5) Farmaceutsko-biokemijski fakultet

6) Filozofski fakultet

7) Geodetski fakultet

8) Katolički bogoslovni fakultet

9) Kineziološki fakultet

10) Prehrambeno-biotehnološki fakultet

11) Stomatološki fakultet

12) Veterinarski fakultet

13) Tekstilno-tehnološki fakultet