LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Skrb

Nađete li zaštićenu životinju, o njoj će skrbiti oporavilište Veterinarskog fakulteta

Ako pronađete neku životinju, možete kontaktirati oporavilište Veterinarskog fakulteta putem e-maila, telefona ili možete sami donijeti životinju u kliniku.

Ako pronađete neku životinju, možete kontaktirati oporavilište Veterinarskog fakulteta putem e-maila, telefona ili možete sami donijeti životinju u kliniku.

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu od 2017. godine ima registrirano oporavilište za strogo zaštićene divlje životinje u sklopu Ministarstva zaštite okoliša i energetike, a upravo vi možete pridonijeti brizi o takvim životinjama.

Naime, kako Fakultet navodi na stranici, u okviru oporavilišta skrbe za jedinke strogo zaštićenih divljih životinja koje su pronađene iscrpljene, bolesne, ranjene ili otrovane, s ciljem liječenja, rehabilitacije i sigurnog povratka u prirodu.

Prostori oporavilišta trenutačno se nalaze u sklopu Klinike za ptice i egzotične kućne ljubimce Zavoda za bolesti peradi, a u slučaju pronalaska navedenih jedinki možete ih kontaktirati na broj telefona 01 2390 410 ili e-adresu: ambulanta.za.ptice@vef.hr ili životinje jednostavno možete donijeti u njihovu kliniku.
FOTO: WIKIPEDIA