LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
46. sjednica Senata

Na splitskom sveučilištu donesene važne odluke; odobren prijedlog novog studija na PMF-u

Održana je 46. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu na kojoj su donesene važne promjene i odluke koje se tiču vodstva splitskih fakulteta, ali i samih studenata.

Održana je 46. sjednica Senata Sveučilišta u Splitu na kojoj su donesene važne promjene i odluke koje se tiču vodstva splitskih fakulteta, ali i samih studenata.

Senat Sveučilišta u Splitu na svojoj je 46. sjednici, održanoj online, potvrdio kako je došlo je do promjena u vodstvu sastavnica Sveučilišta u Splitu. Na Pravnom fakultetu mjesto dekana prof. dr. Mirka Klarića preuzeo je kolega prof. dr. Ratko Brnabić. Novi mandat na Kineziološkom fakultetu dobio je prof. dr. Damir Sekulić, prenosi Slobodna Dalmacija

Potvrđen je još i izbor prof. dr. sc. Branka Blagojevića u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju na smjeru Brodogradnja na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.

Osim promjena u upravama sastavnica Sveučilišta, potvrđeno je i donošenje izmjena plana upisa studenata u 1. godinu preddiplomskog sveučilišnog, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog te preddiplomskog stručnog studija u akademskoj godini 2021/2022. i to za studij Vojnog pomorstva Sveučilišta u Splitu te studijskih programa Ekonomskog fakulteta. Senat je potvrdio i donošenje Kalendara nastavne djelatnosti za tu akademsku godinu.

Sveučilište Algebra pokrenulo novi studij digitalne ekonomije uz potporu vodećih revizorskih kućaOdobren je i prijedlog novog studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Podatkovna znanost i inženjerstvo na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu. 

Dana je suglasnost za raspisivanje natječaja za upis studenata na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studijske programe Kršćanstvo i suvremena kultura te Povijest teologije i kršćanskih institucija na Katoličko-bogoslovnom Fakultetu u Splitu, te za dva doktorska studija – Elektrotehnika i informacijske tehnologije te Strojarstvo na splitskom Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.

Ako studirate u Splitu, prijavite se za financijsku potporu za studijski boravak u nekoj od ovih destinacija u Europi


Utvrđen je i pročišćen tekst Statuta Sveučilišta u Splitu. Senat je donio i Politiku protiv diskriminacije i uznemiravanja na Sveučilištu u Splitu te Protokol o postupanju i mjerama zaštite od diskriminacije, uznemiravanja i spolnog uznemiravanja.

– Sveučilište u Splitu polazi od općenito prihvaćenog uvida da su za kompetitivnu znanost i s njom povezano odlično visoko obrazovanje podjednako esencijalne meritornost i natjecanje s jedne strane, vrijednosti slobode, suradnje, uključivosti, prihvaćanje različitosti i jednakost šansi s druge. Stoga je ono čvrsto opredijeljeno prema stvaranju i održavanju takvog okruženja za rad i učenje u kojemu će svi pripadnici akademske zajednice moći u cijelosti i slobodno ostvarivati svoje potencijale, uz jednaki tretman i puno uvažavanje osobnog dostojanstva svakog pojedinca.

U tom smislu Sveučilište smatra neprihvatljivim i nespojivim sa svojom misijom, te stoga osuđuje i zabranjuje svaki vid diskriminacije, uznemiravanja i nasilja između pripadnika akademske zajednice. Takva neželjena ponašanja potencijalno predstavljaju ugrozu ne samo za osobni i profesionalni integritet pojedinaca koji su im izloženi, već i za same institucije budući da nepovoljno utječu na intersubjektivne odnose i opću klimu u akademskoj zajednici, kompromitiraju ugled institucije te umanjuju učinkovitost istraživanja i poučavanja. – rekli su sa Sveučilišta, piše Slobodna Dalmacija.

Tema su bili i članovi Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za studentske predstavnike u Studentski zbor Sveučilišta u Splitu u 2021. godini iz reda nastavnog odbora – izv. prof. dr. sc. Željko Radić kao predsjednik te prof. dr. sc. Tomislav Kilić kao član. Za članove Povjerenstva za prigovore u postupku izbora predloženi su prof. dr. sc. Stipan Janković, predsjednik, prof. dr. sc. Nikola Koceić-Bilan te izv. prof. dr. sc. Nikša Jajac kao članovi.

Raspravljalo se još o prijedlogu za uvrštavanje u sveučilišnu literaturu – riječ je o djelima Radno pravo, autorice izv. prof. dr. sc. Andrijane Bilić te PRESKOK U SPORTSKOJ GIMNASTICI – pretisak, autora izv. prof. dr. sc. Almira Atikovića i izv. prof. dr. sc. Sunčice Delaš Kalinski.
FOTO: SVEUČILIŠTE U SPLITU