LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Područje Unutarnje plovidbe

Ministarstvo dijeli stipendiju studentima Fakulteta prometnih znanosti

Namijenjena je studentima treće godine prijediplomskog studija Promet, smjer Vodeni promet te studentima istog usmjerenja, ali na prvoj i drugoj godini diplomskog studija.

Namijenjena je studentima treće godine prijediplomskog studija Promet, smjer Vodeni promet te studentima istog usmjerenja, ali na prvoj i drugoj godini diplomskog studija.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) raspisalo je Natječaj za dodjelu stipendija studentima obrazovnog usmjerenja iz područja Unutarnje plovidbe u akademskoj godini 2023./2024. Dodjeljuje se maksimalno 10 stipendija za studente, a krajnji rok za prijavu na Natječaj je 6. listopada 2023. godine.
 

„Na Natječaju se očekuju prijave redovitih studenata treće godine prijediplomskog sveučilišnog studija Promet, smjer Vodni promet i prve i druge godine diplomskog sveučilišnog studija Promet, smjer Vodni promet Fakulteta prometnih znanosti u akademskoj godini 2023./2024., uz uvjet da su kao studenti u prethodnoj akademskoj godini ostvarili prosjek ocjena najmanje 3,0" - stoji u objavi Ministarstva.


Iznos stipendije


Visina stipendije ovisi o tome koliko je stipendist bio uspješan u prošloj akademskoj godini. Prosjek ocjena zaokružuje se na dvije decimale, a iznosi stipendija dijele se u tri kategorije:

1. Za dobar uspjeh (3,0-3,49) - iznos stipendije 120 eura

2. Za vrlo dobar uspjeh (3,5-4,49) - iznos stipendije 220 eura

3. Za odličan uspjeh (4,5-5,0) - iznos stipendije 320 eura
 

Potrebna dokumentacija


- obrazac Zahtjeva za dodjelu stipendije

- presliku osobne iskaznice

- OIB (preslika osobne iskaznice, odnosno drugi službeni dokument iz kojeg je isti
vidljiv)

- potvrdu da je upisan kao redoviti student Fakulteta prometnih znanosti, smjer vodni
promet u školskoj godini 2023./2024.

- potvrdu Fakulteta prometnih znanosti, smjer vodni promet o položenim ispitima u prethodnoj akademskoj godini kao dokaz prosjeka ocjena od najmanje 3,0

- IBAN Žiro-računa korisnika stipendije i naziv banke (kopija kartice žiro-računa ili kopija ugovora s bankom o otvaranju žiro računa s vidljivim brojem IBAN-a

- potpisanu Izjavu studenta da student nije korisnik nit jedne druge stipendije ili kredita kao pomoć za studij (bez obveze ovjere kod javnog bilježnika)

Studenti imaju pravo na stipendiju tijekom akademske godine, a isplaćuje se na žiro račun korisnika stipendije. Točno vremensko razdoblje u kojem student ima pravo na primanje stipendije odredit će se Ugovorom o dodjeli stipendije.

FOTO: PIXABAY