LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Biomedicinske znanosti

Kolokvij Inovacije u medicini VIII održava se na Sveučilištu u Zagrebu

Cilj je kolokvija predstaviti postojeće kapacitete i potencijale Sveučilišta u Zagrebu u području biomedicinskih znanosti koje prednjači ne samo brojem, nego i kvalitetom znanstvenoga rada istraživačkih timova koje vode naši najuspješniji znanstvenici.

Cilj je kolokvija predstaviti postojeće kapacitete i potencijale Sveučilišta u Zagrebu u području biomedicinskih znanosti koje prednjači ne samo brojem, nego i kvalitetom znanstvenoga rada istraživačkih timova koje vode naši najuspješniji znanstvenici.

U srijedu 21. rujna 2022. u 11.30 sati u auli Sveučilišta u Zagrebu održat će se kolokvij pod nazivom Inovacije u medicini VIII.

Cilj je kolokvija predstaviti postojeće kapacitete i potencijale Sveučilišta u Zagrebu u području biomedicinskih znanosti koje prednjači ne samo brojem, nego i kvalitetom znanstvenoga rada istraživačkih timova koje vode naši najuspješniji znanstvenici.

Kolokvij će započeti uvodnim obraćanjem rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa i akademkinje Vide Demarin (HAZU), nakon čega će biti predstavljena tri projekta.

Prof. dr. sc. Zrinka Tarle, dekanica Stomatološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predstavit će projekt Biomimetički inteligentni kompozitni materijali. Na skupu će uslijediti prezentacija projekta Genomske metode u istraživanju i kliničkoj primjeni koju će održati prof. dr. sc. Fran Borovečki s Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uslijedit će izlaganje dr. sc. Lade Radin s Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koja će predstaviti projekt pod nazivom Pan-European soft skills curriculum for undergraduate veterinary education ‒ SOFTVETS.

Program kolokvija završit će raspravom svih sudionika. Voditelj skupa bit će prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga.

Kolokvij Inovacije u medicini VIII predstavlja 32. događanje koje je od prosinca 2014. organizirano u sklopu tribine Inovacije i transfer tehnologije – poticaj gospodarskoga razvoja Hrvatske. U okviru tribine održan je niz javnih predavanja, razgovora, okruglih stolova i radionica radi poticanja i popularizacije ideje o inovacijama i prijenosu znanja sa sveučilišta i znanstvenih institucija kao temeljima budućega inovativnoga gospodarstva koji će Hrvatskoj omogućiti brži gospodarski razvoj.

Kolokvij zajednički organiziraju Sveučilište u Zagrebu i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u suorganizaciji s Razredom za medicinske znanosti HAZU, te u partnerstvu s Hrvatskom zajednicom inovatora.

FOTO: STUDENTSKI.HR