LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Subvencija za domski i privatni smještaj

Još nekoliko gradova objavilo natječaje za subvencionirani smještaj

Donosimo natječaje za smještaj koje su raspisali Sveučilište u Zadru, Studentski centar u Dubrovniku i Veleučilište u Virovitici.

Donosimo natječaje za smještaj koje su raspisali Sveučilište u Zadru, Studentski centar u Dubrovniku i Veleučilište u Virovitici.

Došao je red da se na natječaj za subvencionirano stanovanje prijave studenti koji studiraju u Zadru, Gospiću, Dubrovniku i Virovitici. U nastavku donosimo do kada je potrebno predati dokumentaciju i do kada su natječaji otvoreni.

Sveučilište u Zadru

Zadarsko sveučilište raspisalo je natječaj za smještaj redovitim studentima za subvencionirano stanovanje u Studentskom domu Sveučilišta u Zadru i Srednjoškolskom đačkom domu Zadar, te za subvencioniranje smještaja kod privatnih stanodavaca u Zadru i Gospiću, za akademsku godinu 2021/2022.

Natječaj se odnosi na redovite studente iz Hrvatske i Europske unije koji imaju status stranca na stalnom boravku u Hrvatskoj, na osobe sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koje su upisane na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj te na studente s invaliditetom poslijediplomskih sveučilišnih studija.

Studenti se natječaju za 190 mjesta u Studentskom domu Sveučilišta u Zadru te za 46 mjesta u Srednjoškolskom đačkom domu Zadar, dok će 200 studenata dobiti subvenciju od 200 kuna mjesečno za privatni smještaj, sve do useljenje u novi dom.

Zamolbe se predaju od 1. srpnja do 28. srpnja, isključivo preporučenom poštom na adresu:

Sveučilište u Zadru
Centar za studentski standard
Povjerenstvo za zamolbe
Ulica dr. Franje Tuđmana 24 d
23 000 Zadar.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na oglasnoj ploči Centra za studentski standard Sveučilišta u Zadru, kao i na mrežnoj stranici Sveučilišta. Dokumentacija i tekst natječaja dostupni su ovdje.

Studentski centar u Dubrovniku

Na natječaj dubrovačkog SC-a također se mora prijaviti redoviti studenti koji ispunjavaju uvjete koji su propisani i u natječajima preostalih gradova. Studenti se natječu za 443 mjesta u Studentskom domu u Dubrovniku, od kojih je 10 rezervirano za smještaj prema posebnim odlukama MZO-a, a 50 za studente na međunarodnoj razmjeni.

Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se isključivo poštom na adresu Studentskog centra Dubrovnik (Natječaj za smještaj), Kralja Tomislava 7, 20 000 Dubrovnik. Rok za prijavu na natječaj je 28. srpnja 2021. godine. Uvjet je da je prijava na natječaj upućena poštom preporučeno ili predana ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, stoji u natječaju. 

Privremeni rezultati bit će objavljeni do 14. kolovoza 2021. na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici. Dokumentacija i ostale informacije nalaze se ovdje.

Studentski dom Virovitica

Veleučilište u Virovitici raspisalo je natječaj za smještaj u studentski dom u Virovitici za akademsku godinu 2021/2022. 

Studenti koji ispunjavaju uvjete propisane u javnom natječaju dostupnom ovdje natječu se za 108 smještajnih kapaciteta, od čega je 80 mjesta za studente u nepovoljnom položaju, a 2 za studente s invaliditetom, a 32 mjesta na brucoše.

Prijave se podnose najkasnije do 13. kolovoza 2021. godine, a dokumentacija se šalje na sljedeću adresu:

Veleučilište u Virovitici

Studentski dom Virovitica

Ulica Matije Gupca 78

33 000 Virovitica.

Privremena rang-lista bit će objavljena 20. kolovoza. Potrebnu dokumentaciju i više o prijavi moguće je pronaći na poveznici.
FOTO: PIXABAY