LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
POTICANJE INTERESA I IZVRSNOSTI

Jesi ti nova Mlada nada PR-a? HUOJ nagrađuje najbolje studentske radove iz područja odnosa s javnošću

Prijave za ovogodišnje Mlade nade primaju se do 7. studenog do 12 sati, a radovi koji se prijavljuju moraju biti realizirani u akademskoj godini 2021./2022.

Prijave za ovogodišnje Mlade nade primaju se do 7. studenog do 12 sati, a radovi koji se prijavljuju moraju biti realizirani u akademskoj godini 2021./2022.

Hrvatska udruga za odnose s javnošću i ove godine dodjeljuje studentsku nagradu Mlada nada kojom nagrađuje pokazano znanje, izvrsnosti i zalaganje studenata visokih učilišta, a cilj nagrade je, navedeno je na stranicama HUOJ-a, promicanje izvrsnosti među studentima te njihovo motiviranje za stjecanje novih znanja i vještina u području odnosa s javnošću.

Prijave za ovogodišnje Mlade nade primaju se do 7. studenog do 12 sati, a radovi koji se prijavljuju moraju biti realizirani u akademskoj godini 2021./2022.

Studentski radovi prijavljuju se u četiri kategorije, a to su najbolji seminarski rad, najbolji diplomski rad, najbolji komunikacijski plan i najbolji završni rad pa se tako po kategorijama, objašnjavaju na stranicama HUOJ-a, dodjeljuju sljedeće nagrade:

Studentska nagrada HUOJ-a za seminarski rad

Nagrada se dodjeljuje za najbolji seminarski rad iz kolegija u području komunikacija i odnosa s javnošću. Seminarskim radom smatra se rad koji je student izradio u sklopu studijskog programa, a za koji se smatra da predstavlja samostalnu stručnu ili znanstvenu obradu izabrane teme kojom student pokazuje teorijsko i praktično znanje kao i sposobnost samostalnog služenja literaturom. 

Studentska nagrada HUOJ-a za diplomski rad

Nagrada se dodjeljuje za najbolji diplomski rad iz područja komunikacija i odnosa s javnošću. Pod diplomskim radom smatra se rad koji je student samostalno napisao kao uvjet završetka diplomskog studija, a sadrži odgovarajuću strukturu, sadržaj, metodologiju, rezultate istraživanja i zaključke koji pokazuju da je student ovladao osnovnim znanstvenim i stručnim znanjima iz područja komunikacija i odnosa s javnošću, da ih zna primijeniti u analizi konkretnih fenomena te da je na toj osnovi sposoban ponuditi argumentirana objašnjenja. Zbog toga, diplomski rad obvezno uključuje uporabu znanstveno - istraživačkoga instrumentarija i odgovarajućih stručno – metodoloških postupaka, sustavno izlaganje teme i obrazloženje rezultata istraživanja obuhvaćenoga diplomskim radom.

Studentska nagrada HUOJ-a za komunikacijski plan

Nagrada se dodjeljuje za najbolji komunikacijski plan ili komunikacijsku strategiju iz kolegija u području komunikacija i odnosa s javnošću. Pod ovim se smatra autorski projekt koji je student samostalno izradio u sklopu nekog od kolegija tijekom studija, a koji sadrži sve ključne elemente koji dovode do potpunog pregleda i analize komunikacijskog projekta te moguće implementacije predviđenih komunikacijskih aktivnosti u realnoj situaciji.

Studentska nagrada HUOJ-a za završni rad

Nagrada se dodjeljuje za najbolji završni rad iz područja komunikacija i odnosa s javnošću. Pod završnim radom smatra se rad koji je student samostalno napisao kao uvjet završetka preddiplomskog studija, a sadrži odgovarajuću strukturu, sadržaj, metodologiju i zaključke koji pokazuju da je student ovladao osnovnom stručnom terminologijom, iz područja komunikacija i odnosa s javnošću, da je zna primijeniti u analizi određenog problema te da je, na toj osnovi, sposoban donijeti samostalne zaključke i ponuditi argumentirana objašnjenja.

Radove studenata ocjenjivat će stručni žiri sastavljen od 5 članova, sve redom stručnjaka iz područja odnosa s javnošću koji predaju na visokoškolskim ustanovama ili rade u tvrtkama i agencijama za odnose s javnošću. Kriteriji za ocjenjivanje su: stručnost i ozbiljnost pristupu, strukturiranost i preglednost, pismenost i izražavanje te kreativnost i inovativnost.

Svečana dodjela studentskih nagrada predviđena je za prvi tjedan mjeseca prosinca 2022. godine, a ako imate rad koji želite prijaviti, ovdje proučite sve o procesu prijave i tome što je potrebno dostaviti.
FOTO: STUDENTSKI.HR VIA CANVA