LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu

Izrazite svoje mišljenje i sudjelujte u oblikovanju novog Statuta Studentskog zbora

Savjetovanje će se provoditi u elektroničkom obliku, pružajući priliku zainteresiranoj javnosti da sudjeluje u oblikovanju budućeg Statuta Studentskog zbora.

Savjetovanje će se provoditi u elektroničkom obliku, pružajući priliku zainteresiranoj javnosti da sudjeluje u oblikovanju budućeg Statuta Studentskog zbora.

Sukladno odluci donesenoj na 10. elektroničkoj sjednici Skupštine održanoj 9. srpnja 2024. godine, otvoreno je javno savjetovanje o Prijedlogu Statuta Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu. To savjetovanje predstavlja važan korak u demokratskom procesu uključivanja studenata u donošenje odluka koje utječu na njihov studentski život na Sveučilištu u Zagrebu.

Otvoreno je javno savjetovanje za pripremu i obradu podataka za nacionalne ispite


Na 2. sjednici skupštine, održanoj 1. prosinca 2023. godine, donesena je odluka o formiranju radne skupine za izradu statuta te imenovanju predsjednika radne skupine. Nakon intenzivnog rada, radna skupina pripremila je nacrt prijedloga novog statuta, koji je sada dostupan za pregled, i to na sljedećoj poveznici. Statutom Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu uređuje se način rada Studentskog zbora, tijela Studentskog zbora, sastav, način izbora i nadležnost pojedinog tijela Studentskog zbora, način imenovanja studentskog pravobranitelja, način izbora predstavnika studenata u tijela sveučilišta, odgovornost tijela i članova Studentskog zbora za neispunjavanje povjerenih im poslova vezanih uz rad Studentskog zbora te ostala pitanja važna za rad Studentskog zbora.

Ministarstvo dalo u javno savjetovanje nacrt novog Pravilnika za ostvarivanje prava na državnu stipediju


Savjetovanje je započelo jučer, 10. srpnja, te će se provoditi u elektroničkom obliku do 31. srpnja 2024. godine, pružajući priliku zainteresiranoj javnosti da sudjeluje u oblikovanju budućeg Statuta Studentskog zbora. Svi zainteresirani mogu sudjelovati u savjetovanju preko digitalnog obrasca, sukladno uputama koje su usvojene na navedenoj sjednici skupštine. Upute za sudjelovanje u savjetovanju, kao i obrazac za prijavu sudjelovanja, dostupni su na poveznicama te na mrežnim stranicama Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu. Nakon završetka savjetovanja, bit će objavljeno Izvješće o provedenom savjetovanju kako bi se transparentno informirala javnost o svim prikupljenim mišljenjima i prijedlozima.

Objavljeni privremeni rezultati Natječaja za sufinanciranje studentskih programa 


U slučaju dodatnih pitanja ili potrebe za dodatnim informacijama, svi zainteresirani mogu kontaktirati Studentski zbor e-mailom na adresu studentski.zbor@gmail.com.

IZVOR: STUDENTSKI ZBOR SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
FOTO: FREEPIK /ILUSTRACIJA