LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Seksualno uznemiravanje i religioznost

Istraživanje: 1 od 5 studentica smatra da žene trebaju biti podređene u seksualnim interakcijama s muškarcima

Istraživanju je bio cilj ispitati razlike u iskustvu međuvršnjačkog seksualnog uznemiravanja, razlike u stavovima o seksualnom uznemiravanju kod studenata i studentica te ispitati odnos stavova o seksualnom uznemiravanju i religioznost.

Istraživanju je bio cilj ispitati razlike u iskustvu međuvršnjačkog seksualnog uznemiravanja, razlike u stavovima o seksualnom uznemiravanju kod studenata i studentica te ispitati odnos stavova o seksualnom uznemiravanju i religioznost.

Seksualno uznemiravanje se kao oblik seksualnog nasilja prijavljuje vrlo rijetko, pa i zbog uvjerenja da je ono društveno i kulturološki prihvatljivo. Zbog izostanka svjesnosti da se uopće radi o obliku seksualnog nasilja, žrtve najčešće iskustva seksualnog uznemiravanja potiskuju ili negiraju, prenosi Reci.hr.

Zbog toga je važno što više ga uključivati u psihološka i sociološka znanstvena istraživanja, a jedno od takvih istraživanja napravila je i diplomantica psihologije Sveučilišta u Zadru s radom Iskustva te stavovi o seksualnom uznemiravanju i njihov odnos s religioznošću

Istraživanju je bio cilj ispitati razlike u iskustvu međuvršnjačkog seksualnog uznemiravanja, razlike u stavovima o seksualnom uznemiravanju kod studenata i studentica te ispitati odnos stavova o seksualnom uznemiravanju i religioznost. U istraživanju je sudjelovalo 427 studenata (28,1 posto studenata i 71, 9 posto studentica). Provedeno je putem online anketnog upitnika na različitim društvenim mrežnim i platformama.

Iskustvo seksualnog uznemiravanja u većem su broju doživjele studentice. U istraživanju navode da su bile mete neprimjerenih opaski seksualnog sadržaja, komentara temeljenih na stereotipnim i uvredljivim prikazom muškaraca ili žena, dobacivanju uvredljivih komentara vezanih uz izgled, odijevanje ili šminku te mete dodirivanja po neintimnim dijelovima tijela na način koji stvara neugodu. 

Što se tiče stavova prema seksualnom uznemiravanju, istraživanje otkriva da većina studenata i studentica takvo ponašanje ne odobrava. I ovdje se pokazuje da studentice seksualno uznemiravanje u većoj mjeri ne odobravaju, za razliku od studenata, koji ponašanja sa seksualnom konotacijom češće smatraju primjerenima te ih više opravdavaju. Točnije, više ga smatraju vrstom koketiranja, pa i zavođenja. Ukupno gotovo 30 posto studenata odobrava seksualno uznemiravanje. Zabrinjavajući je podatak i da ga odobrava više od 20 posto studentica.

Posljednji nalaz istraživanja odnosio se na utvrđivanje značajne povezanosti između religioznosti i stavova o seksualnom uznemiravanju, ali samo kod studentica, kod studenata nije utvrđena značajna povezanost. Naime, pokazalo se kako religioznije studentice više odobravaju seksualno uznemiravanje. Kako se ranija istraživanja nisu bavila isključivo proučavanjem religioznosti i odnosa religioznih osoba prema seksualnom uznemiravanju, unatoč tome što je ovo istraživanje pokazalo visok stupanj korelacije odnosa odobravanja s odnosom prema vjeri, za sada je teško zaključivati da je to i pravilo. Moguće je kako rezultati provedenog istraživanja zaista ukazuju na ovakav specifičan obrazac odnosa stavova o seksualnom uznemiravanju i religioznosti s obzirom na sudionike konkretnog istraživanja.

S druge strane, navodi se na portalu Reci.hr, moguće je kako se u odnosu stavova o seksualnom uznemiravanju i religioznosti radi o posredujućoj ulozi tradicionalnih rodnih uloga. Točnije, da su religioznost i prihvaćanje tradicionalne rodne uloge žene kao podređene muškarcu i u odnosu na njezinu seksualnu autonomiju na neki način istoznačnice. Naime, rezultati istraživanja Lin Zuo i suradnika (2018) o vršnjačkim vezama mladih pokazuju kako studenti generalno više odobravaju tradicionalnu rodnu ulogu u odnosu na studentice. Međutim, analizom rezultata za svaku česticu na upitniku, psiholog istraživač Zuo dokazuje kako žene više odobravaju tradicionalnu rodnu ulogu ženske podložnosti u seksualnim interakcijama. Usporedimo li njegove nalaze s ranim istraživanjima koje su provodili Baker i Terpstra 1986., zatim Jensen i Jensen 1993 i naposljetku Foulis i McCabe, 1997., a koja su pokazala da religiozne osobe gaje pozitivan stav prema tradicionalnoj ženskoj rodnoj ulozi u kojem se odobrava i seksualno uznemiravanje –  moguće je i, na temelju rezultata ovog istraživanja, zaključivati o ženskoj podložnosti u seksualnim interakcijama. Odnosno, da je odobravanje tradicionalne rodne uloge žena u direknoj korelaciji s religioznosti i seksualnim uznemiravanjem. Religioznije žene više odobravaju tradicionalnu rodnu ulogu ženske podložnosti u seksualnim interakcijama te time više odobravaju i seksualno uznemiravanje.
FOTO: PIXABAY