LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Poslijediplomski specijalistički studij

Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisao natječaj za šest područja specijalizacije

Počele su prijave za upis na poslijediplomski specijalistički studij na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu, a moguće je prijaviti se sve do 10. rujna 2019.

Počele su prijave za upis na poslijediplomski specijalistički studij na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu, a moguće je prijaviti se sve do 10. rujna 2019.

Farmaceutsko-biokemijski fakultet u Zagrebu objavio je natječaj za upis na sveučilišne poslijediplomske specijalističke studije u akademskoj godini 2019/2020. Prednost pri upisu ostvaruju pristupnici s višim prosjekom i odobrenom specijalizacijom. Rok za podnošenje prijave je 10. rujna 2019, a moguće se prijaviti za područja:

  • dermatofarmacija i kozmetologija
  • klinička farmacija
  • medicinska biokemija i laboratorijska medicina
  • molekularna dijagnostika
  • razvoj lijekova
  • fitofarmacija s dijetoterapijom.

Pravo upisa imaju oni sa završenim dodiplomskim, preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim studijem iz određenih područja srodnima onome za koji se prijavljuju. Također, potrebno je poznavanje engleskog jezika.

Tekst natječaja te popis potrebne dokumentacije dostupni su na poveznici, a prijava se s dokumentima preporučeno šalje na adresu: Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb, A. Kovačića 1 uz naznaku Natječaj za poslijediplomski specijalistički studij (uz navedeni studijski program).

FOTO: PIXABAY