LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Studentski smještaj

Evo tko se može useliti u studentske domove po nesubvencioniranoj cijeni smještaja

Nesubvencionirani smještaj u zagrebačkim studentskim domovima rezerviran je uglavnom za studente i profesore na međunarodnoj ili međusveučilišnoj razmjeni te druge skupine ljudi ovisno o odlukama i preporukama MZO-a.

Nesubvencionirani smještaj u zagrebačkim studentskim domovima rezerviran je uglavnom za studente i profesore na međunarodnoj ili međusveučilišnoj razmjeni te druge skupine ljudi ovisno o odlukama i preporukama MZO-a.

Mnoge studente koji nisu ostvarili pravo smještaja u studentskom domu na natječaju za tu akademsku godinu zanima mogu li se svejedno prijaviti za smještaj u domu uz nesubvencioniranu mjesečnu stanarinu koja je i dalje povoljnija od prosječne cijene najma stana u Zagrebu. Kako bismo to doznali, kontaktirali smo Studentski centar u Zagrebu.

Nesubvencionirana cijena smještaja prema cjeniku dostupnom na web-stranici SC-a kreće se u rangu od 300 do 900 kuna za običnu vrstu smještaja (sobe od 1. do 7. kategorije), odnosno iznosi 1460 kuna ako je riječ o posebnim cijenama smještaja (sudjelovanje u ljetnim školama). Važno je napomenuti da se nesubvencionirani smještaj, kako nam navode iz Studentskog centra, odnosi na smještaj studenata, poslijediplomanata i profesora za koje Ministarstvo znanosti i obrazovanja ne snosi dio troškova stanarine, tj. subvenciju. Tu, primjerice, spadaju studenti na međunarodnoj suradnji, a nesubvencioniranu cijenu smještaja plaćaju i gosti u međusveučilišnoj razmjeni (unutar RH) koji koriste privremeni smještaj. MZO također može posebnim odlukama/preporukama unutar svoje kvote za smještaj dodijeliti mjesto u studentskome domu bez participacije u troškovima smještaja.

Studentski centar u Zagrebu sukladno svojim pravnim aktima ako ima raspoloživih kapaciteta, nakon što se popuni subvencionirana kvota za smještaj studenata (sukladno Natječaju za subvencionirani smještaj studenata), može dodijeliti privremeni smještaj redovitim studentima, poslijediplomantima i profesorima prema slobodnim kapacitetima. Također u ljetnom razdoblju, od 16. srpnja do 31. kolovoza, smještaj nije subvencioniran. Iznimno se tada subvencionira za osobe s invaliditetom (1. - 5. kategorije) i djecu bez roditelja. 

Što ako jedne godine niste redoviti student, a druge jeste?

Svi studenti mogu se prijaviti na Natječaj za raspodjelu mjesta redovitim studentima za subvencionirano stanovanje u studentskim domovima SCZG-a te se njihove prijave boduju sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje. Ako u godini u kojoj se natječu imaju status redovitog studenta te ostvare dovoljno bodova, imaju pravo na smještaj u studentskome domu.
FOTO: STUDENTSKI.HR