LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
SVEUČILIŠTE U PULI

Evidencija studenata s invaliditetom

Student s invaliditetom koji se ne želi izjasniti kao student s invaliditetom nema tu obvezu

Student s invaliditetom koji se ne želi izjasniti kao student s invaliditetom nema tu obvezu

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli će tijekom akademske godine 2022./2023. organizirati potporu studentima s motoričkim poremećajima na Sveučilištu Jurja Dobrile. Potpora se organizira pomoću asistenta u nastavi. Za izbor asistenta, Sveučilište će raspisati natječaj koji će biti dostupan na službenim sveučilišnim mrežnim stranicama. Potpora za studente s motoričkim poremećajima može uključivati potporu pri kretanju, nabavi literature, rješavanju administracije i praćenju nastave. 

Svi studenti koji imaju navedeni oblik invaliditeta, a smatraju da bi im gore navedena pomoć od strane studenta-asistenta bila od koristi mogu se javiti do 4. listopada adresu elektronske pošte: davor.jacimovic@unipu.hr. Sveučilištu je u cilju ovisno o broju studenta s invaliditetom i oblicima invaliditeta utvrditi općenite i posebne akademske prilagodbe u procesu njihova studiranja. 

 

FOTO: PIXABAY