LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
SVEUČILIŠTE U RIJECI

Doktorska škola održala radionicu pod nazivom Akademsko pisanje

Neke od glavnih tema radionice bile su i akademska čestitost i izdavaštvo.

Neke od glavnih tema radionice bile su i akademska čestitost i izdavaštvo.

Radionica Sveučilišta u Rijeci druga je po redu radionica u nizu aktivnosti Doktorske škole. Osim pod okriljem Škole, radionica je organizirana i pod okriljem Zaklade Sveučilišta u Rijeci i Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Rijeci. Sve je organizirano u  znanstveno-edukacijskom centru Sveučilišta u Rijeci, Palači Moise na otoku Cresu od 2. do 4. listopada 2022. godine. 

Na radionici sudjelovali su predavači iz područja akademskog pisanja, a teme kojima su se bavili bile su vezane za jezik, stil, izdavaštvo, jasnoću, recenzije, akademsku čestitost i sami pojam akademskog pisanja. Kroz interaktivne zadatke, predavači su uključili i sudionike radionice u raspravu. 

FOTO: PIXABAY