LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Razgovor s predsjednicom Hrvatskog studentskog zbora

Detalji o mogućnostima rješavanja problema studentskog smještaja tijekom ljetnih mjeseci i poboljšanju položaja studenata

Saznali smo detalje sastanka predsjednice Hrvatskog studentskog zbora, Pegi Pavletić, i tajnice Ministarstva znanosti i obrazovanja, prof. dr. sc. Branke Ramljak, te što oni znače studentima.

Saznali smo detalje sastanka predsjednice Hrvatskog studentskog zbora, Pegi Pavletić, i tajnice Ministarstva znanosti i obrazovanja, prof. dr. sc. Branke Ramljak, te što oni znače studentima.

Na sastanku predsjednice Hrvatskoga studentskog zbora Pegi Pavletić i tajnice Ministarstva znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Branke Ramljak i suradnika održanome 29. travnja raspravljalo se o nekoliko točaka. O njima nam je više detalja otkrila Pegi Pavletić. One najbitnije studentima jesu provođenje Zakona o obavljanju studentskih poslova #namajebitan, raspodjela financijskih sredstava Studentskog centra uprihodovanih radom studenata posredstvom Studentskoga servisa, korištenje proračunskih sredstava dodijeljenih studentskim zborovima za aktivnosti studenata te smještaj studenata u studentskim domovima tijekom ljetnih mjeseci (izmjene Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje, manji porez na ugovore o najmu stanova u privatnom smještaju i dr.).

Što se tiče druge točke, odnosno raspodjele sredstava, ona se odnosi na upravljanje raspodjelom sredstava uprihodovanih temeljem obračuna naknade od 12% na neto iznos naknade koju ostvaruje student za obavljeni posao temeljem Ugovora o djelu studenata namijenjenih za poboljšanje studentskog standarda te sportske i kulturne projekte kojima trenutno raspolažu studentski centri. Bitno je istaknuti da se spomenuta sredstva ne smiju trošiti na naknade zaposlenika u sektoru prehrane i smještaja, što bi trebala biti pozitivna vijest studentima.

– Za studente to znači da bi se u narednom razdoblju više sredstava osiguranih njihovim radom za vrijeme studija trebalo vratiti njima samima kroz poboljšanje standarda u visokom obrazovanju ulaganjem u kvalitetu nastave, infrastrukturna rješenja i druge prijedloge sukladno potrebama na razini visokih učilišta. Stav Hrvatskog studentskog zbora jest kako se mora provesti, u što kraćem periodu, predviđeni postupak rada povjerenstva po kojemu će studenti dobiti pravo predlaganja utroška ovih sredstava. – izjavila je predsjednica HSZ-a za Studentski.hr

Korištenje sredstava bilo je temom još jedne točke diskusije, a riječ je o korištenju sredstava dodijeljenih studentskim zborovima za aktivnosti studenata. Zbog vrlo niskog broja projekata i nedovoljno prijava na natječaje, govori Pavletić, sredstva su se do sada dodjeljivala u slučaju pojedinačnih potraživanja, odnosno bez posebnog javnog poziva.

Donosimo cijenu za ljetni smještaj u Studentskom domu „Stjepan Radić“


– Studentskim zborovima za proteklu kalendarsku godinu neće biti isplaćena sredstva iz državnog proračuna. Hrvatski studentski zbor zalaže se za pravno ispravno postupanje svih njegovih sastavnica, stoga je zauzet stav kako sve sastavnice moraju raspisivati natječaje bez obveze financiranja u slučaju da studentski projekti ne zadovoljavaju kriterije natječaja, potražuju prekomjerna sredstva i sl., uz napomenu kako studentski zbor nije dužan u potpunosti financirati prijavljene projekte. Za studente to znači da će se moći na svim sveučilištima u Republici Hrvatskoj prijavljivati za financiranje vlastitih projekata sukladno tekstu natječaja pojedinog zbora.

Objasnila je konkretnije što sve podrazumijeva prva točka diskusije, tj. provođenje Zakona o obavljanju studentskih poslova #namajebitan.

Hrvatski studentski zbor raspravljao je o početku provedbe Zakona o obavljanju studentskih poslova kako slijedi:

  • o osnivanju povjerenstava u sastavu 3 predstavnika imenovanih od strane Studentskog zbora koji djeluje pri visokom učilištu osnivaču studentskog centra te dva predstavnika studentskog centra, čija je dužnost raspisati natječaj za dodjelu sredstava uprihodovanih temeljem obračuna naknade od 0,5 % na neto iznos naknade koju ostvaruje student za obavljeni posao temeljem Ugovora o djelu studenata, a namijenjenih za studentske projekte u organizaciji studenata i namijenjenih studentima u domeni sporta, kulture, znanosti, umjetnosti i dr.

  • o terminima u kojima će svako pojedino visoko učilište raspisati natječaje za dodjelu sredstava. Trenutno svaki studentski centar visokog učilišta posebno određuje kada će se raspisati natječaj. Možemo potvrditi kako neće svi natječaji biti pripremljeni do isteka kalendarske godine te kako na nacionalnoj razini nisu svi Studentski centri započeli s formiranjem ovih povjerenstava

  • o studentima na visokim učilištima koji su posebno zahvaćeni primjenom Zakona jer se nisu stigli prilagoditi njegovoj implementaciji te u tekućoj akademskoj godini ne ostvaruju pravo na obavljanje studentskih poslova zbog nestjecanja propisanih uvjeta. Hrvatski studentski zbor trenutno radi na rješavanju ovog pitanja.

Možda najzanimljivija točka sastanka tiče se dugotrajnog i velikog problema među studentima, osobito studentima koji studiraju u turistički poželjnim destinacijama. Kao što to ističe i Pavletić, problem se javlja u ljetnim mjesecima, kada studenti smješteni u domu ili privatnome stanu moraju tijekom ispitnih rokova iseljavati iz doma ili stana u kojemu su do tada boravili jer je najmodavcima cilj tijekom sezone postići što veću zaradu pa tako cijene rastu do te mjere u kojoj su još manje prihvatljive studentskome džepu nego što su izvan sezone. Sobe u domovima pretvaraju se u hostelske sobe kako bi Studentski centri mogli ostvariti dodatni prihod. Njihove se cijene također znaju povisiti do te mjere da si ju studenti, a osobito oni primljeni prema socijalnim kriterijima, ne mogu priuštiti.

– Veći se problem javlja na visokim učilištima čiji Studentski centri ne raspolažu smještajnim kapacitetima, već su studenti primorani na boravak u privatnom smještaju. Naime, s početkom lipnja privatni iznajmljivači podižu cijene (što se posebno odnosi na priobalje Republike Hrvatske) i nije im isplativo iznajmljivati smještaj studentima po cijenama koje su dogovorene početkom akademske godine, a od kojih su prihodi višestruko manji nego od stranih posjetitelja, stoga se nemalo puta studenti moraju iseliti prije kraja akademske godine Hrvatski studentski zbor vidi rješenje u potpisivanju ugovora između studenta i stanodavca, ugovora na koji bi se primjenjivala smanjena stopa poreza, a sve kako bi studenti imali sigurnost tijekom cijele akademske godine Dodatne poteškoće stvaraju sastavnice visokih učilišta koje se ne pridržavaju roka za mogućnost smještaja studenata u dom, već propisuju i po nekoliko dana dulje trajanje nastave koja zadire u ljetnu stanku, pri čemu se studente obvezuje na dodatan trošak ako žele ostvariti dovoljan broj sati pohađanja nastave, prilikom čega oni izgube pravo na smještaj u studentskom domu. Mi ne podržavamo ovakvo postupanje i zalažemo se za pridržavanje propisanog roka kako bi studenti zadržavali sva pripadajuća im prava.

Nova je praksa Hrvatskoga studentskog zbora objavljivanje aktivnosti na službenoj mrežnoj stranici na kojoj možete popratiti sve novosti.

Plenković na predstavljanju Vlade najavio podizanje studentske satnice na 7,81 euro


FOTO: PIXABAY