LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Sveučilišni odjela za forenzične znanosti u Splitu

Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja u Zagrebu otvorio vrata splitskim studentima

Studenti su posjetili Službu daktiloskopije i identifikacije, Službu kemijsko-fizikalnih i toksikoloških vještačenja, Službu traseoloških vještačenja i Službu za digitalnu forenziku.

Studenti su posjetili Službu daktiloskopije i identifikacije, Službu kemijsko-fizikalnih i toksikoloških vještačenja, Službu traseoloških vještačenja i Službu za digitalnu forenziku.

U ponedjeljak, 3. lipnja 2024. godine, studenti prijediplomskog i diplomskog studija Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti u Splitu posjetili su Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić” u Zagrebu. Tijekom posjeta, studenti su dobili priliku upoznati se s radom različitih službi unutar Centra te su posjetili Službu daktiloskopije i identifikacije, Službu kemijsko-fizikalnih i toksikoloških vještačenja, Službu traseoloških vještačenja i Službu za digitalnu forenziku.

Stručnjaci službe za daktiloskopiju i identifikaciju su studente upoznali sa svojim radom u analizi tragova papilarnih linija, računalnim softwerima za obradu tragova, nacionalnom bazom podataka daktiloskopiranih osoba, a u laboratoriju su prikazali opremu i metode koje koriste za otkrivanje tragova u ovisnosti o dostavljenom materijalu za vještačenje.

Promovirana nova generacija doktora i magistara na Medicinskom fakultetu u SplituU laboratoriju za kemijsko- fizikalna vještačenja studenti su se upoznali sa postupcima obrade različitih materijala i postupka vještačenja tragova zapaljivih tekućina, eksploziva, eksplozivnih tvari, eksplozivnih naprava, nepoznatih kemijskih tvari te tragova boje, lakova, polimera, ljepljivih traka i dr. Prilikom obilaska laboratorija za toksikološka vještačenja studenti su doznali koje droge i koji uzorci su najčešće dostavljeni u Centar na analizu i kako se broj zahtjeva za vještačenje kretao nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju, ali i o metodama i tehnikama analize vještačenja droga, pesticida i drugih otrova, te etanola, droge, lijekova i otrova u biološkim uzorcima.

Uskoro započinje obnova splitskog Hostela Spinut. Evo kako bi trebao izgledati


Posjet Službi za digitalnu forenziku je vjerojatno izazvao najviše pitanja kod većine studenata, jer je ta vrsta vještačenja i ispitivanja jedna od novijih i modernijih i uvelike ovisna o tehnološkom napretku. Od vještaka su studenti doznali više o najnovijim forenzičkim alatima za analizu podataka na mobitelima, računalima i svim elektroničkim medijima te doznali koji su trenutno najveći izazovi u analizi elektroničkih uređaja. Osim analize podataka na elektroničkim uređajima u Službi se također analiziraju i vještače audio zapisi i prilikom posjeta je studentima pokazan laboratorij za analizu zvuka i od stručnjaka su doznali koji su najčešći zahtjevi sudova u slučajevima u kojima se traži vještačenje audio zapisa.

Za vrijeme svog boravka studenti su još posjetili i Službu treseoloških vještačenja gdje su laboratoriju mogli vidjeti kako se provodi analiza zrna i čahura prilikom balističkih vještačenja i kako se provodi usporedba specifičnih tragova sa uzorcima pohranjenim u bazi podataka.

Povećan broj subvencija za studentski smještaj u SplituU sklopu ove Službe je i Muzej vatrenog oružja kojeg su studenti također imali priliku obići i vidjeti vatreno oružje različitih tipova i kalibara iz cijelog prošlog i ovog stoljeća, ali i ostatke eksplozivnih naprava iz Domovinskog rata.

IZVOR: SVEUČILIŠNI ODJEL ZA FORENZIČNE ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U SPLITU
FOTO: SVEUČILIŠNI ODJEL ZA FORENZIČNE ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U SPLITU