LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Aktivno sudjelovanje mladih u društvu

Saznajte što radi Učeničko vijeće i zašto je važno aktivirati se u njegovu radu

Donosimo informacije o radu Učeničkog vijeća i iskustvo studentice koja je, usprkos općoj nezainteresiranosti i manjku sredstava za realizaciju prijedloga, aktivno sudjelovala u njegovu radu.

Donosimo informacije o radu Učeničkog vijeća i iskustvo studentice koja je, usprkos općoj nezainteresiranosti i manjku sredstava za realizaciju prijedloga, aktivno sudjelovala u njegovu radu.

Studenti se nerijetko osjećaju kao da ništa u vezi svog studiranja, položaja na fakultetu ili uvjeta u kojima studiraju ne mogu promijeniti. Neki misle da ih se to i ne tiče, a kad saznaju za predstavnička tijela koja postoje uvjereni su da njihovo sudjelovanje u njima ne može mnogo promijeniti pa se većina nikada ne odluči na aktivaciju. Slično je i za vrijeme srednjoškolskog obrazovanja, a već tada mladima se pruža mogućnost sudjelovanja u raznim predstavničkim tijelima u kojima mogu poboljšati svoj položaj te steći razna znanja i iskustva. 

Takvo je tijelo Učeničko vijeće. Ono je jednako vrijedno kao Nastavničko vijeće, Razredno vijeće, Vijeće roditelja, a komunicira i s Gradskim vijećem i ostalim gradskim institucijama. Svaki razred iz škole odabire po jednog predstavnika koji će u tekućoj školskoj godini sudjelovati u radu vijeća. Razgovarali smo sa studenticom koja se aktivirala već u srednjoškolskim danima te nam je ispričala kako je postala članica Vijeća:

– Budući da sam bila predsjednica razreda, automatski sam postala članica Vijeća učenika, a spletom okolnosti i Gradskoga vijeća i Savjeta mladih pa se od onoga da nemam gdje činiti nešto za boljitak situacija promijenila na to da moram zaista s tim djelovanjem i početi.

Zadaci Učeničkog vijeća formalni su poput odabira predstavnika i sl. preko upućivanja prijedloga i mišljenja i školskim tijelima i ravnatelju o pitanjima koja se odnose na ostvarivanje prava i obveza učenika do poticanja učenika na uključivanje u školske aktivnosti, brige o školskim prostorima ili obilježavanja važnih datuma ili organizacije različitih svečanosti.

Također, članovi Učeničkog vijeća sudjeluju u organizaciji izleta i maturalnih svečanosti, predlažu pohvale i nagrade za svoje kolege i što je najvažnije – ukazuju na probleme s kojima se učenici u školi susreću; oni bi trebali biti glas koji će osigurati da se čuju glasovi ostalih učenika i da u suradnji s nastavnicima pronađu rješenje problema i nastave raditi na boljitku života i rada škole i svih u njoj.

Naša sugovornica često nije bila zadovoljna radom Vijeća s obzirom na činjenicu da ih škola nije podržavala u svemu:

– Kada pogledam unazad, rastužuje me da silina talenata, organizacijskih sposobnosti i motivacije ljudi u mojoj školi često nije prelazila nešto iznad jednostavnih stvari, ali svakako pohvalnih kao što je donacija sitnih priloga za naše potrebite.
Na razini Gradskoga vijeća, u blizini ovlaštenih i moćnih, značajnije su se stvari odvijale i činile i zbog toga sam sretna i zahvalna na iskustvu koji je srušio moju predrasudu o potpunoj marginalizaciji mladih. Sad ne mislim da su potpuno marginalizirani, nego malo manje.

Svjesna je i činjenice da su učenici, a kasnije i studenti nezainteresirani za sudjelovanje u predstavničkim tijelima i to iz više razloga:

– Naši srednjoškolci i nemaju prevelik utjecaj na zbivanja u svojim gradovima iz više razloga; jedan je ona klasična indiferentnost, vjerojatno zbog tinejdžerskih godina i općeg boli me briga stava s kojim je prilično lakše prolaziti životom, a drugi je svakako što su naše vlasti tako slojevito i dubinski komplicirane da svaki pokušaj djelovanja često završi odbijen, zanemaren ili ismijan.

Nju ništa od toga nije obeshrabrilo već je usprkos negativnom stavu svojih kolega ustrajala u svojim idejama:

– Ipak, jer sam se rodila s par pokretačkih motora više u sebi, kolege su uvijek primjećivali da kao onaj koji pronalazi greške tamo gdje ih i nema, mogu dati svoj udio u rješavanju izazova koje nameće sivkasta realnost svijeta prilika i života mladih.

Zaključuje da je ipak važno aktivirati se, izraziti svoje mišljenje, podijeliti ideje pa čak i ako se ne ostvare, mogu potaknuti druge da se aktiviraju u zajednici i pokušaju promijeniti ono čime nisu zadovoljni. Aktiviranjem već u Učeničkom vijeću, smatra naša sugovornica, stvara se dobra podloga za kasniju aktivaciju u predstavničkim tijelima na fakultetu, a što se mladi prije aktiviraju imaju više vremena za raditi pozitivne promjene.

Aktivno sudjelovanje mladih u društvu potiče Centar za razvoj mladih projektom Kutak za informiranje mladih, koji provodi u partnerstvu s Institutom za stručno usavršavanje mladih, a uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

FOTO: PIXABAY