LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Akademska godina 2016/2017.

Raspisan natječaj za dodjelu stipendija Grada Zagreba studentima i doktorandima

Molbe za dodjelu obiju stipendija dostavljaju se poštom preporučeno u roku od 15 dana od objave natječaja, odnosno do 2. studenog.

Molbe za dodjelu obiju stipendija dostavljaju se poštom preporučeno u roku od 15 dana od objave natječaja, odnosno do 2. studenog.

Grad Zagreb raspisao je natječaj za dodjelu stipendija studentima i doktorandima za akademsku godinu 2016/2017. Dodijelit će se najviše 96 stipendija studentima znanstveno-istraživačkih i najviše 4 stipendije studentima umjetničkih sveučilišnih studija, dok će se doktorandima dodijeliti najviše 6 stipendija. 

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije Grada Zagreba imaju studenti sveučilišnih studija koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

- da su, osim iz opravdanih razloga, prosječno godišnje ostvarili najmanje 54 ECTS bodova;
- da su redovni studenti treće ili četvrte godine preddiplomskog studija, prve ili druge godine diplomskog studija, odnosno treće ili više godine integriranog studija u Gradu Zagrebu i da su završili prethodne godine studija u Gradu Zagrebu s ukupnim prosjekom ocjena najmanje 4,00 bez zaostajanja u studiju (osim iz opravdanih razloga, što se dokazuje vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom liječnika specijalista);
- da nisu studenti razlikovne godine studija ni apsolventi;
- da imaju neprekidno prebivalište u Gradu Zagrebu najmanje jednu godinu prije objave natječaja;
- da su državljani Republike Hrvatske.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije doktorandima Grada Zagreba imaju doktorandi kojima studij nije financiran ili je sufinanciran iz drugih izvora manje od 50% visine školarine i udovoljavaju sljedećim uvjetima:

- da su na diplomskom odnosno integriranom studiju ostvarili prosjek ocjena najmanje 4,50 ili da su bili među 5% najuspješnijih studenata diplomskog odnosno integriranog studija, što se dokazuje potvrdom fakulteta;
- da imaju objavljena najmanje tri rada;
- da imaju prebivalište u Gradu Zagrebu najmanje jednu godinu prije objave natječaja; 
- da su državljani Republike Hrvatske.

Stipendija za studente dodjeljuje se za 12 mjeseci, odnosno pet mjeseci ako u tom roku prema nastavnom planu fakulteta za koji je stipendija odobrena završava nastavni plan korisnika Stipendije, računajući od 1. listopada 2016. Iznos Stipendije utvrđuje se u visini 55% prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje I.-VIII. mjesec 2016.

S druge strane, stipendija za doktorande dodjeljuje se za 12 mjeseci, računajući od 1. listopada 2016. Iznos stipendije utvrđuje se u visini 65% prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje I.-VIII. mjesec 2016. godine Za doktorande koji studiraju u polovici radnog vremena iznos stipendije utvrđuje se u visini 32,5% prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje I.-VIII. mjesec 2016.

Molbe za dodjelu obiju stipendija dostavljaju se poštom preporučeno u roku od 15 dana od objave natječaja na mrežnoj stranici Grada Zagreba, odnosno do 2. studenog, na adresu: Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, 10000 Zagreb, Ilica 25 ili se predaju na istoj adresi u sobi 49 ili 55, III. kat, odnosno u pisarnici, prizemlje. Prijedlozi lista kandidata za dodjelu obiju stipendija bit će objavljeni na oglasnim pločama područnih ureda Gradske uprave i na mrežnoj stranici Grada Zagreba u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje molbi.

Korisnik stipendije Grada Zagreba ne može istodobno biti korisnik neke druge stalne novčane stipendije, a nakon završetka školovanja stipendist je obvezan zaposliti se i raditi na području Grada Zagreba odnosno na području Republike Hrvatske uz suglasnost davatelja Stipendije, najmanje onoliko vremena koliko je primao stipendiju. Više informacija možete pronaći na mrežnim stranicama grada Zagreba

FOTO: PIXABAY