LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Moguće povećanje minimalne plaće u RH

Ponovno bi trebala rasti minimalna satnica za obavljanje studentskih poslova kao i naknada za SOR

Na sjednici Vlade predloženo je povećanje minimalne plaće u Hrvatskoj, zbog čega bi trebala porasti i minimalna satnica za studentski rad za nešto manje od dvije kune, ali i naknada za SOR-ovce.

Na sjednici Vlade predloženo je povećanje minimalne plaće u Hrvatskoj, zbog čega bi trebala porasti i minimalna satnica za studentski rad za nešto manje od dvije kune, ali i naknada za SOR-ovce.

Na sjednici Vlade RH, održanoj 31. listopada 2019., predloženo je povećanje minimalne plaće na 4062 kn bruto, što je u neto iznosu 3250 kn – od 1. siječnja 2020. Osim za zaposlene na minimalcu, dobra je to vijest za studente, ali i za polaznike stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Naime, prema Zakonu o obavljanju studentskih poslova, iznos minimalne satnice vezan je uz minimalnu bruto plaću.

 – Minimalna naknada za obavljanje studentskih poslova po satu izračunava se tako da se iznos minimalne bruto plaće u Republici Hrvatskoj, sukladno posebnome propisu, podijeli sa 160. – stoji u Zakonu.

Kada napravimo izračun, ispada da će studenti raditi za 25,39 kn po satu. Ako uzmemo u obzir da je trenutno minimalna propisana satnica 23,44 kn, radi se o povećanju za gotovo 2 kn.

K tome, naknada za SOR jednaka je minimalnoj plaći. Stoga bi korisnici ove mjere od prvog dana iduće godine na svoje račune trebali dobivati 3250 kuna mjesečno, umjesto dosadašnjih 3000 kn. 

FOTO: PIXABAY