LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Znanje, iskustvo i sposobnost

Plaćeno stažiranje u vodećim europskim institucijama? Zašto ne!

„Jedinu pravu sigurnost u današnjem svijetu čovjeku mogu pružiti znanje, iskustvo i sposobnost”, Henry Ford.

„Jedinu pravu sigurnost u današnjem svijetu čovjeku mogu pružiti znanje, iskustvo i sposobnost”, Henry Ford.

Od 1. srpnja 2013. godine za mlade u Hrvatskoj otvara se široka lepeza aktivnosti u području obrazovanja i stjecanja iskustva u okviru Europske unije. Kako bi svojim građanima omogućila proširenje mogućnosti usavršavanja, Europska unija mladima pruža prilike za stjecanje novih znanja i vještina. Tako su svoja vrata za pripravničko stažiranje otvorile vodeće europske institucije poput Europske komisije, Europskog parlamenta, Europske središnje banke, Europskog gospodarskog i socijalnog odbora, itd. Svaka od navedenih institucija natječaje za kandidiranje i provedbu stažiranja provodi sama za sebe, tako da se potencijalni aplikanti prijavljuju izravno institucijama preko njihovih internetskih stranica.

ŠTO DOBIVAM?

Stažiranje u navedenim institucijama odlična je prilika za izravno upoznavanje načina rada i politike europskih tijela implementiranjem akademskih teorija u praksu, stjecanje dodatnog iskustva i nadopunu stečenog znanja, na što pozitivno reagira svaki poslodavac.

STAŽIRANJE U EUROPSKOJ KOMISIJI

Tko se može prijaviti?

Kandidati koji imaju diplomu završenog sveučilišnog studija u trajanju od najmanje tri godine (minimalno preddiplomski studij). Isto tako, uvjet je vrlo dobro poznavnje minimalno dva službena jezika Europske unije, a jedan od njih mora biti engleski, njemački ili francuski. Kandidat za prevoditeljski staž mora znati prevesti tekstove s minimalno dva službena jezika Europske unije na materinski jezik.

Koji su službeni jezici EU?

EU ima 24 službena jezika: bugarski, hrvatski, češki, danski, nizozemski, engleski, estonski, finski, francuski, njemački, grčki, mađarski, irski, talijanski, latvijski, litvanski, malteški, poljski, portugalski, rumunjski, slovački, slovenski, španjolski, švedski.

Datumi prijave na natječaj i trajanje stažiranja:

Razdoblje prijave

Početak stažiranja

Trajanje

Plaćanje

Siječanj

1. listopada

5 mjeseci

Oko 1000 € mjesečno, putni troškovi, osiguranje

Srpanj – kolovoz

1. ožujka

5 mjeseci

Oko 1000 € mjesečno, putni troškovi, osiguranje

       

Zadaci?

Stažiranje u Europskoj komisiji uvelike ovisi o kadru kojem ste dodijeljeni. Moguć je rad u području prava tržišnog natjecanja, ljudskih resursa, politike, zaštite okoliša i slično. Svakodnevni rad uglavnom se sastoji od sudjelovanja i organiziranja sastanaka, radnih skupina, tribina, javnih rasprava, istraživanja, prikupljanja dokumentacije, izvješća, konzultacija, odgovaranja na upite te vođenja projekata. Europska komisija svake godine prima 1 400 stažista.

Zašto baš Europska komisija?

Europska komisija je, uz Parlament i Vijeće, najvažnije institucionalno tijelo Europske unije. Države članice postavljaju povjerenike Europske komisije s amandmanom na pet godina. Komisiju potvrđuje Parlament. Osnovne zadaće Komisije su sljedeće:

- Zastupati interese Zajednice u cjelini i ne primati naputke od pojedinih država članica

- Osigurati pravilnu primjenu uredbi i direktiva koje je usvojilo Vijeće

- Provoditi izvršnu funkciju primjene odluka Vijeća ili Parlamenta (npr. proračun)

- Koristiti gotovo isključivo pravo na inicijativu te intervenirati u bilo kojoj fazi pravosudnog postupka kako bi se postigao dogovor unutar Vijeća ili između Vijeća i Parlamenta

Više informacija o stažiranju u Europskoj komisiji možete pronaći na linku.

STAŽIRANJE U EUROPSKOM PARLAMENTU

Parlament nudi nekoliko opcija stažiranja pa su dostupni: programi stažiranja za osobe sa sveučilišnom diplomom općeg ili novinarskog smjera u svrhu stručnog osposobljavanja, program stažiranja za osobe s invaliditetom, prevoditeljski staž za osobe sa sveučilišnom diplomom, staž za prevoditeljsko osposobljavanje te program konferencijskog prevoditelja.

STAŽ ZA OSOBE SA SVEUČILIŠNOM DIPLOMOM – OPĆI SMJER ILI NOVINARSKI SMJER (SCHUMANOVE STIPENDIJE):

Tko se može prijaviti?

Kandidati koji imaju diplomu završenog sveučilišnog studija u trajanju od najmanje tri godine (barem preddiplomski studij, opći ili novinarski smjer), moraju biti  državljani neke od država članica Europske unije ili država kandidatkinja za pristupanje Europskoj uniji te odlično poznavati jedan od službenih jezika Europske unije.

Kandidati novinarskoga smjera moraju dokazati profesionalno iskustvo na temelju objavljenih radova, članstva u udruženju novinara u državi članici Europske unije ili stečene kvalifikacije u novinarstvu koje su priznate u državama članicama Europske unije ili zemljama podnositeljicama zahtjeva za članstvo.

Datumi prijave na natječaj i trajanje stažiranja:

Razdoblje prijave

Početak stažiranja

Trajanje

Plaćanje

Kolovoz – listopad

1. ožujka – 31. srpnja

5 mjeseci

Oko 1200 € mjesečno, putni troškovi, osiguranje

Ožujak – svibanj

1. listopada-

28./29. veljače

5 mjeseci

Oko 1200 € mjesečno, putni troškovi, osiguranje

 

     

Zašto baš Europski parlament?

Europski parlament ima zadaću „psa čuvara“ i, također, sve veću ulogu u pravosudnim postupcima. Izbori zastupnika za Europski parlament održavaju se na izravnim općim izborima svakih pet godina. Najčešće Parlament dijeli zakonodavnu ulogu s Vijećem: sudjeluje u oblikovanju nacrta direktiva i usporedbi te upućuje Komisiji amandmane koje treba uključiti u predložene nacrte. Parlament s Vijećem dijeli ovlasti nad proračunom te ga može prihvatiti ili odbiti. Parlament isto tako pruža političke poticaje reformama jer predstavlja oko 500 milijuna ljudi.

Više informacija o programima stažiranja u EU parlamentu možete pronaći na linku.

EUROPSKA SREDIŠNJA BANKA

Tko se može prijaviti?

Kandidati koji imaju diplomu završenog sveučilišnog studija u trajanju od najmanje tri godine (minimalno preddiplomski studij) u područjima ekonomije, financija, statistike, poslovne administracije, prava, ljudskih resursa i prijevoda. Uvjet je vrlo dobro poznavnje minimalno dva službena jezike Europske unije, a jedan od njih mora biti engleski. Kandidat ne smije imati više od 12 mjeseci profesionalnog radnog iskustva u struci niti više od 6 mjeseci pripravničkog staža. Poželjna su i pisma preporuke profesora ili poslodavca.

Datumi prijave na natječaj i trajanje stažiranja:

Razdoblje prijave

Početak stažiranja

Trajanje

Plaćanje

Varijabilno*

Varijabilno*

3-6 mjeseci

1050€ - 1900€**,

putni troškovi

*nije fiksno, objavljuje se na službenim stranicama ECB                                                                                     

**ovisno o dužnostima koje su dodijeljene kandidatu 

Zadaci?

Stažisti imaju priliku pretvoriti naučene teorijske značajke u praksu kroz uvid u aktivnosti i operacije Europske središnje banke. Zadaci koje obavljaju pripravnici su pod nadzorom, a ovise o kadru kojem se pridruže. Staž se može sastojati od istraživačkih zadataka, pripreme nacrta izvješća, kompilacije statističkih podataka, izvršavanja operativnih zadataka i sudjelovanja u ad hoc studijama.

Zašto baš Europska središnja banka?

Glavna zadaća ESB-a je održavanje kupovne moći eura i time stabilnosti cijena u europodručju. Ona ima središnju ulogu u organiziranju, reguliranju i kontroliranju jedinstvenog novčanog i bankarskog sustava. Među ostalim zadacima, ESB nadzire količinu novca u opticaju, upravlja tečajem eura i brine se o funkcioniranju platnog sustava. Europodručje obuhvaća 18 država članica Europske unije koje su nakon 1999. godine uvele euro.

Više informacija o stažiranju u Europskoj središnjoj banci možete pronaći na linku.

FOTO: EUROPSKA UNIJA