LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Financijska potpora

Otvoren drugi natječaj za Erasmus+ mobilnost dubrovačkih studenata

Na razmjenu se pod određenim uvjetima mogu prijaviti redovni i vanredni studenti preddiplomskog, diplomskog ili poslijediplomskog studija Sveučilišta u Dubrovniku, a prijave traju do 5. veljače.

Na razmjenu se pod određenim uvjetima mogu prijaviti redovni i vanredni studenti preddiplomskog, diplomskog ili poslijediplomskog studija Sveučilišta u Dubrovniku, a prijave traju do 5. veljače.

Sveučilište u Dubrovniku 5. je siječnja raspisalo drugi natječaj za Erasmus+ mobilnost studenata u svrhu obavljanja stručne prakse u inozemnim organizacijama ili ustanovama u državama članicama EU-a, kao i u državama: Islandu, Norveškoj, Lihtenštajnu, Makedoniji i Turskoj. Riječ je o odabiru studenata koji će kroz inozemno stjecanje prakse u svojoj struci steći pravo na dodjelu financijske potpore.

Na razmjenu se mogu prijaviti redovni i vanredni studenti preddiplomskog, diplomskog ili poslijediplomskog studija spomenutog Sveučilišta.

Proces prijave

Studenti koji se prijavljuju na natječaj dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • prijavni obrazac (Obrazac 1)
 • prijavni obrazac za osobe s invaliditetom (Obrazac 1a)
 • acceptance confirmation (Pismo prihvata inozemne organizacije)
 • životopis (European CV format)
 • pismo motivacije na engleskom jeziku (Obrazac 2)
 • prijepis ocjena s pripadajućim ECTS bodovima (ovjeren u Studentskoj službi)
 • dokaz o znanju stranog jezika, odnosno jezika zemlje u koju student odlazi na stručnu praksu (uvjet je minimalno B2 stupanj znanja)
 • potvrdu ovlaštene ustanove sa stupnjem invaliditeta (za studente s invaliditetom)
 • potvrde o statusu studenta slabijeg socioekonomskog statusa (ako je primjenjivo)
 • odluku kojom se odobrava azil ili supsidijarna zaštita te dozvola boravka u RH (ako je primjenjivo)
 • potvrdu o članstvu u organizaciji Erasmus Student Network Dubrovnik (ako je primjenjivo)

Osim dokumentacije treba uzeti u obzir i financijsku potporu koju student može primati. Mjesečni iznos ove je akademske godine raspodijeljen u tri kategorije:

 • za studente koji odlaze u Austriju, Francusku, Irsku, Italiju, Finsku, Norvešku, Švedsku, Dansku, Lihtenštajn ili Ujedinjeno Kraljevstvo = 460 €
 • za studente koji odlaze u Tursku, Belgiju, Češku, Portugal, Cipar, Grčku, Luksemburg, Njemačku, Nizozemsku, Island, Sloveniju ili Španjolsku = 410 €
 • za studente koji odlaze u Bugarsku, Mađarsku, Poljsku, Latviju, Maltu, Rumunjsku, Estoniju, Litvu, Slovačku ili Makedoniju =  360 €

Kategorije studenata, osim što obuhvaćaju studente koji će obavljati stručnu praksu u navedenim državama, obuhvaćaju i one studente slabijeg socioekonomskog statusa, uključujući tražitelje azila, migrante i izbjeglice. Za njih je moguće uvećanje iznosa stipendije za 100 ili 200 eura mjesečno, no financijska se potpora takvim studentima isključuje ako već primaju potporu za stručnu praksu.

Ostali kriteriji za odabir kandidata jesu:

 • dostavljena kompletna Natječajem zatražena dokumentacija
 • prioritet studentima koji još nisu odlazili na mobilnost tijekom studija
 • pismo motivacije na engleskom jeziku
 • akademski uspjeh (težinski prosjek ocjena)
 • znanje engleskog jezika ili jezika zemlje u koju student odlazi
 • aktivno članstvo u udruzi Erasmus Student Network Dubrovnik
 • prisustvo na Info danima o Erasmus+ programu održanima od 14. do 22. ožujka 2017.

Rokovi

Stručnu je praksu moguće započeti već 1. ožujka i ona može trajati sve do 30. rujna tekuće godine Važno je napomenuti da najkraće trajanje studentske mobilnosti u svrhu obavljanja stručne prakse iznosi dva mjeseca, a ukupno trajanje mobilnosti za studente koji su već bili sudionici programa Erasmus ili Erasmus+ moguće je 12 mjeseci.

Svu dokumentaciju navedenu u prethodnom dijelu članka potrebno je donijeti osobno ili poslati preporučenom poštom na adresu Sveučilišta u Dubrovniku Službi za međunarodne odnose i istraživačke projekte – Branitelja Dubrovnika 41, 20 000 Dubrovnik, uz napomenu: „za Natječaj za mobilnost studenata u svrhu obavljanja stručne prakse u okviru Erasmus+ programa u akademskoj 2017/2018. godini“. Rok je za prijavu 5. veljače.

Rezultati Natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Sveučilišta najkasnije 15 dana nakon završetka Natječaja. Žalba na odluku moći će se podnijeti u roku od 8 dana od objave rezultata. Na stranicama Sveučilišta također će biti objavljivane sve eventualne promjene i nadopune pa ih treba redovito pratiti, a dodatne se informacije mogu dobiti u Službi za međunarodne odnose i istraživačke projekte te u samom tekstu Natječaja.

FOTO: PIXABAY