LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Financijska podrška

HEP dodjeljuje stipendije studentima diplomskih studija tehničkih znanosti

21 se stipendija dodjeljuje redovnim studentima prve ili druge godine diplomskoga studija strojarstva, elektrotehnike, računarstva, geodezije i građevinarstva. Rok je za prijavu 22. studenoga.

21 se stipendija dodjeljuje redovnim studentima prve ili druge godine diplomskoga studija strojarstva, elektrotehnike, računarstva, geodezije i građevinarstva. Rok je za prijavu 22. studenoga.

Hrvatska elektroprivreda d.d. raspisala je Natječaj za dodjelu stipendija redovnim studentima diplomskih studija za akademsku godinu 2018/2019. Dodjeljuje se ukupno 21 stipendija studentima koji su redovno upisali prvu ili drugu godinu diplomskog studija visokog učilišta u Republici Hrvatskoj koji uključuje tehničke znanosti poput strojarstva, elektrotehnike i računarstva za prvu godinu te geodezije, građevinarstva, elektrotehnike i strojarstva za drugu godinu.

Uvjeti su koje kandidat mora zadovoljiti kako bi ostvario pravo na stipendiju sljedeći:

 • status redovnog studenta prve ili druge godine diplomskog studija do navršene 26. godine života;
 • upisan traženi smjer na diplomskom studiju;
 • ukupan prosjek ocjena od najmanje 3,00;
 • hrvatsko državljanstvo.

Kako bi uspješno izvršili prijavu, kandidati moraju poslati sljedeće dokumente:

 • pismo motivacije,
 • životopis,
 • potvrdu o upisu na prvu ili drugu godinu diplomskog studija u statusu redovnog studenta (uz naznaku upisanog smjera),
 • prijepis ocjena položenih ispita tijekom cijelog studija,
 • fotokopije dokumenata o sudjelovanju na različitim natjecanjima te dodjeli rektorove i/ili dekanove nagrade,
 • popunjen i potpisan prijavni obrazac,
 • potpisanu izjavu o neprimanju stipendije iz drugih izvora,
 • fotokopiju domovnice.

Rok je za prijavu 22. studenoga, a prijave se šalju na adresu Hrvatska elektroprivreda d.d, Sektor za ljudske potencijale s naznakom Prijava na natječaj za dodjelu HEP-ovih stipendija studentima ne otvarati, Ulica grada Vukovara 37, 10 000 Zagreb. Također, prijave je moguće predati i osobno u Urudžbeni odjel na navedenoj adresi ili poslati na mail-adresu: ljudski.potencijali_obrazovanje@hep.hr.

Rezultati Natječaja bit će objavljeni na internetskoj stranici HEP-a nakon što prođe 60 dana od zaključenja. Tekst Natječaja, prijavni obrazac i obrazac izjave o neprimanju stipendije od druge pravne osobe dostupni su na poveznici.

FOTO: PIXABAY