LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Novi dokazi o spolnim razlikama

Razlike u obradi emocija između muškaraca i žena

Kada se govori o emocijama, općeprihvaćeno je mišljenje da su žene emotivniji spol. No, novo istraživanje pruža više dokaza o razlikama u obradi emocija između muškaraca i žena.

Kada se govori o emocijama, općeprihvaćeno je mišljenje da su žene emotivniji spol. No, novo istraživanje pruža više dokaza o razlikama u obradi emocija između muškaraca i žena.

Prethodna istraživanja pokazala su da žene u pravilu doživljavaju višu razinu emocionalne stimulacije od muškaraca. Novo istraživanje provedeno na Sveučilištu Basel sugerira da su spolne razlike u obradi emocija također povezane sa seksualnim varijacijama u memoriji te moždanoj aktivnosti.

Istraživači na Sveučilištu Basel napravili su eksperiment kako bi utvrdili jesu li žene, zbog načina na koji obrađuju emocije, bolje od muškaraca na testovima memorije. Istraživanje je provedeno na uzorku od 3 400 sudionika. Svim sudionicima prikazane su različite slike emocionalnog sadržaja te su ih morali ocijeniti ovisno o tome koliko su za njih emocionalno poticajne. Žene su slike emocionalnog sadržaja, osobito one koje su prikazivale negativne emocije, ocijenili kao više emocionalno poticajne od muškaraca. Kod slika koje su imale neutralni sadržaj, dobiveni su slični rezultati kod muškaraca i žena.

Nakon prikazivanja slika, sudionici su rješavali test memorije. Žene su se pokazale uspješnije od muškaraca u prisjećanju slika emotivnog sadržaja, a osobito su bile uspješne u prisjećaju pozitivnih slika. Voditeljica istraživanja dr. Annette Milnik objasnila je kako do spolno ovisnih razlika u emocionalnoj obradi dolazi upravo zbog različitih mehanizama obrade kod žena i muškaraca.

FMRI snimke 700 sudionika ovog istraživanja pokazale su da je pojačana reakcija žena na slike negativnog emocionalnog sadržaja povezana s pojačanom aktivnošću motoričkih mozgovnih područja.