LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Anketa portala EduCentar

Stavovi studenata o privatnim visokim učilištima

Više od 40% ispitanika smatra da je privatno obrazovanje bolje i najveći dio ispitanika navodi kako bi iz tog razloga upisali privatni fakultet. Ističu kako je na privatnom fakultetu bolji pristup profesora te da je manje studiranje manje stresno.

Više od 40% ispitanika smatra da je privatno obrazovanje bolje i najveći dio ispitanika navodi kako bi iz tog razloga upisali privatni fakultet. Ističu kako je na privatnom fakultetu bolji pristup profesora te da je manje studiranje manje stresno.

U anketi provedenoj na više od 430 ispitanika portal EduCentar istražio je bi li mladi, ukoliko novac ne bi bio odlučujuća stavka, upisali privatno visoko učilište. Podaci su dobiveni putem ankete koja se sastojala od samo jednog pitanja.

Više od 40% ispitanika smatra da je privatno obrazovanje bolje i najveći dio ispitanika navodi kako bi iz tog razloga upisali privatni fakultet. Ističu kako je na privatnom fakultetu bolji pristup profesora te da je manje studiranje manje stresno.

 -Glavna prednost privatnog obrazovanja je manji broj studenata u grupama što utječe na bolju komunikaciju s kolegama i profesorom.- ističe jedan od ispitanika.

Također, ispitanici upozoravaju na zastarjelost javnog obrazovanja, ističući kako javne obrazovne institucije ne primaju polaznike za poslove budućnosti, nego davne prošlosti.

 -Ono što sam naučio kroz praktične primjere bolje me pripremilo za tržište rada, a faks mi je omogućio i stručnu praksu koja je kasnije donijela i prvi posao. Jedino negativno bile su predrasude od strane okoline.- kaže student privatnog fakulteta

Za 35% ispitanika privatni fakultet je alternativa. Dio ispitanika ističe kako bi ga pohađali iako smatraju da još uvijek ima loš imidž kod poslodavaca. Promidžbu smatraju ključnim problemom. Uvriježilo se mišljenje da je dobar izbor za sve osobe koje su u radnom odnosu.

25% ispitanika ga ipak ne bi upisalo upravo zbog spomenutog problema kod poslodavaca. Vjeruju da su privatni fakulteti lošiji i ne opskrbljuju studente znanjem. Dio ispitanika navodi i lošiju kvalitetu studija i negativno nastrojenu okolinu kao jedan od razloga zbog kojeg ne bi upisali privatni fakultet.

Ispitanici su usporedili i hrvatske privatna visoka učilišta sa stranima. Mnogi bi se lakše upisali na njih da se ne radi o hrvatskim privatnim visokim učilištima.

-Naši privatni fakulteti ne mogu se uspoređivati s onima vani jer plaćanjem fakulteta plaćaš i diplomu, a kad bi se to promijenilo, na njih bi se gledalo drukčije.-

Zbog jednostavnosti ispunjavanja ankete nisu zabilježeni demografski podaci o ispitanicima pa se rezultati ne mogu generalizirati, ali su indikativni.

FOTO: REAL FALL