LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Baš si neki dan pripremio skriptu s kojom si rasturio na ispitu? Od starije seke si dobila super pitanja po kojima učiš, a profa ih svake godine ponavlja? Imaš ful jednostavan priručnik za skužit matematiku? Raspitao si se i znaš šta lik pita na usmenom?
Nije bitno! Budi kolegijalan, pronađi predmet kojem skripta pripada ili o kojem imaš informaciju i podijeli s kolegama studentima!
MAPE
Geopolitika i globalna sigurnost
1 materijala
Kultura, identitet i globalizacija
1 materijala
Masovna komunikacija i novinarstvo u suvremenim uvjetima
1 materijala
Medijska pedagogija
1 materijala
Politološki aspekti masovne komunikacije
1 materijala
Znanost u medijima
1 materijala
Engleski jezik - govorničke i prezentacijske vještine
0 materijala
Filozofija komunikacije
0 materijala
Introduction to Global Communication
0 materijala
Introduction to Sociolinguistics
0 materijala
Istraživanje javnog mnijenja i medijskog tržišta
0 materijala
Komunikacijske i prezentacijske tehnike
0 materijala
Kvantitativne metode istraživanja u komunikologiji
0 materijala
Medienkommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
0 materijala
Mediji i bioetika
0 materijala
Mediji i djeca
0 materijala
Mediji i nacionalna sigurnost
0 materijala
Medijski trening
0 materijala
Metode javne promocije znanosti
0 materijala
Njemački jezik - govorničke i prezentacijske vještine
0 materijala
Praktikum odnosa s javnošću
0 materijala
Pravne i etičke norme odnosa s javnošću
0 materijala
Printwerbung aus textlinguistisher und semiotischer Sicht
0 materijala
Profesija novinar (praktikum)
0 materijala
Proizvodni proces medija (praktikum)
0 materijala
Psihologija masovnih medija i masovne komunikacije
0 materijala
Rizici masovne komunikacije
0 materijala
Self-Deception
0 materijala
Sociološki aspekti masovne komunikacije
0 materijala
Strateško razmišljanje
0 materijala
Upravljanje rizikom i krizno komuniciranje
0 materijala
Veliki režiseri europske kinematografije
0 materijala