LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Andrea Praznik

Erasmus+ prilike za mlade pod povećalom

Erasmus+ novi je i pojednostavljeni program Europske Unije namijenjen posebice mladima, njihovom obrazovanju i zapošljavanju. Kao takav podijeljen je na tri glavna područja, odnosno Ključne Akcije čije ćete značajke, detaljnije objašnjene, pronaći u nastavku.

Erasmus+ novi je i pojednostavljeni program Europske Unije namijenjen posebice mladima, njihovom obrazovanju i zapošljavanju. Kao takav podijeljen je na tri glavna područja, odnosno Ključne Akcije čije ćete značajke, detaljnije objašnjene, pronaći u nastavku.

Iako mi je bila namjera priču o Erasmus+ programu objavit u jednom komadu, isto gotovo da i nije bilo moguće, s obzirom na to da bi količina teksta zasigurno prouzročila nuspojave poput glavobolje, hrkanja ili, u najmanju ruku, averzije prema svim fondovima i programima Europske unije što definitivno ne predstavlja cilj ove kolumne. Sukladno s time, odlučila sam tekst podijeliti na dva dijela tako da ste u prijašnjoj kolumni mogli pronaći opće informacije o samom programu dok se u nastavku nalazi opis, nama studentima, najrelevantnijih mogućnosti svake od triju Ključnih Akcija programa Erasmus+.

Kao što sam u prethodnoj kolumni navela, program Erasmus+ novi je i pojednostavljeni program Europske Unije namijenjen posebice mladima, njihovom obrazovanju i zapošljavanju. Kao takav podijeljen je na tri glavna područja, odnosno Ključne Akcije čije ćete značajke, detaljnije objašnjene, pronaći u nastavku. Neke se od njih ne tiču direktno nas studenata, već su usmjerene učenicima i djeci predškolske dobi ili pak nastavnom i nenastavnom osoblju tako da ću se prilikom pisanja ipak držati samo onih koje su nama studentima, u najboljim godinama , najrelevantnije!

Erasmus+ ključna akcija 1

Ključna Akcija 1 financira razmjenu pojedinaca i to u području obrazovanja i mladih, a njezini ciljevi uključuju:

 • Potporu učenicima i studentima u stjecanju vještina

 • Potporu profesionalnom razvoju svih uključenih u područje obrazovanja i mladih

 • Potporu učenju jezika

 • Poticanje multikulturalnosti

 • Jačanje kapaciteta i međunarodne dimenzije organizacija aktivnih u području obrazovanja i mladih

 • Poticanje sinergije između obrazovanja i poduzetništva

U svrhu ostvarivanja navedenih ciljeva te u skladu s profilom samih korisnika, Erasmus+ program financijski podržava sljedeće vrste projekata:

U području edukacije:

 • Projekti mobilnosti studenata i osoblja u sustavu visokog obrazovanja

 • Projekti mobilnosti učenika i osoblja uključenih u strukovno obrazovanje

 • Projekti mobilnosti školskog osoblja

 • Projekti mobilnosti osoblja uključenog u obrazovanje odraslih

U području mladih:

 • Projekti mobilnosti mladih osoba i mladih radnika

Kao što vidimo, od svih navedenih, nama su studentima najzanimljivije mogućnosti vezane uz mobilnost, odnosno razmjenu, bilo onu studentsku ili pak općenito mladih osoba i mladih radnika. Važno je naglasiti da u oba slučaja program Erasmus+ pokriva sve nastale troškove, odnosno mentorstvo i pripremu studenta/mladih za razmjenu, putovanje, smještaj, hranu, učenje jezika, a često i sam džeparac. Što se tiče studentske mobilnosti, ista se može zatražiti u svrhu nastavka studija u inozemstvu ili pak u svrhu stjecanja radne prakse. Studenti koji putuju u svrhu nastavka studija mogu ostvariti navedenu mogućnost u bilo kojem trenutku svoga studija, dok se razmjena u svrhu prakse može ostvariti do godinu dana od trenutka stjecanja diplome. U oba slučaja sam projekt prijavljuju obrazovne institucije (!) koje potpisuju ugovor o partnerstvu s drugom obrazovnom institucijom (u svrhu studijske prakse) ili s poduzećem, neprofitnom organizacijom, institucijom i sl, u svrhu stjecanja prakse diplomiranih studenata. To znači da se mi studenti ne možemo direktno prijaviti Agenciji za mobilnost kao nadležnom tijelu Erasmus+ programa, već se prijaviti moramo obrazovnoj instituciji koja mora biti akreditirana za samu razmjenu (kontaktirajte studentsku službu  vašeg fakulteta!). Važno je naglasiti da se praksa ne može obavljati u Institucijama EU-a poput Parlamenta ili Komisije, dok su svi ostali pravni subjekti potencijalni poslodavci. Također je važno napomenuti da je najteži korak u ostvarivanju prakse u inozemstvu pronalazak adekvatnog poslodavca, no pomoć pri tome može pružiti obrazovna institucija ili se pak mladi mogu sami angažirati i na svoju ruku kontaktirati poslodavca prema vlastitim željama i interesima.

Što se tiče općenite razmjene mladih ljudi (ne moraju biti studenti!), ista se može ostvariti i putem projekata:

 • Mobilnosti neformalne grupe mladih

 • Europskog volonterskog servisa

 • Mobilnosti mladih radnika u svrhu umrežavanja i neformalne edukacije

Mobilnost neformalne grupe mladih predstavlja jedinu mogućnost razmjene koju mladi mogu prijaviti direktno Agenciji za mobilnost bez posredništva obrazovne ili druge institucije. Takva grupa mladih mora imati minimalno 4 člana (od 13 do 30 godina) uz još jednu osobu koja mora biti punoljetna i koja će vršiti dužnost odgovorne osobe. Sama mobilnost u ovom slučaju može trajati od 5 dana do 21 dan u što nisu uključeni dani putovanja, dok svrha razmjene mora biti jedan ili više oblika neformalnog učenja (radionice, seminari, debate i sl.).

Mobilnost mladih osoba i radnika

Europski volonterski servis posebna je aktivnost Europske Unije koja omogućava mladim osobama (od 17 do 30 godina) volonterstvo u jednoj od bezbroj akreditiranih organizacija unutar i van EU-a čiji popis možete pronaći na sljedećem linku http://europa.eu/youth/evs_database. Sama mobilnost može trajati od minimalno 2 mjeseca do maksimalno 12 mjeseci, a mladi se prijavljuju direktno organizacijama koje su akreditirane kao Pošiljatelji (za popis kontaktirati Agenciju za mobilnost ili potražiti na gornjem linku). Što se tiče financijske potpore, ona uključuje djelomično ili potpuno pokrivene troškove putovanja (potrebno kontaktirati organizaciju Pošiljatelja!), tečaj stranog jezika, smještaj i hranu te džeparac od cca 100 eura mjesečno (ovisno o državi organizacije Primatelja!). Savjet svim zainteresiranima je da odaberu organizaciju koja prima manji broj volontera i koja je smještena u manjoj sredini pošto takva najčešće nudi bolju skrb i kvalitetniji i individualniji pristup prema samom volonteru.

Mobilnosti mladih radnika u svrhu umrežavanja i neformalne edukacije podrazumijeva profesionalni razvoj mladih u obliku seminara, tečajeva, studijskih posjeta i sl. ili pak stažiranje u jednoj od inozemnih organizacija aktivnih u području mladih. Ova je aktivnost dostupna svima bez obzira na godine, a može trajati od minimalno 2 dana do maksimalno 2 mjeseca. Jedinu manu kod ove aktivnosti predstavlja nedostatak individualne potpore odnosno džeparca, dok su svi ostali troškovi pokriveni od strane Europske Unije.

Premda je Ključna Akcija 1 isključivo fokusirana na mobilnost te je time daleko najzanimljivija studentima i mladima općenito, i u ostale je dvije Akcije moguće pronaći određene prilike za razmjenu, učenje ili jačanje kompetencija mladih. Pa tako kada govorimo o Ključnoj Akciji 2 možemo zaključiti da je njena najvažnija karakteristika SURADNJA, i to ona među različitim sektorima (posebice obrazovnog i poslovnog), ostvarena u svrhu razvoja, razmjene i implementacije inovativnih praksi na svim razinama. Ova Akcija uključuje sljedeće vrste projekata:

 • Strateška partnerstva organizacija aktivnih u području edukacije i mladih

 • Savezi znanja

 • Savezi sektorskih vještina

 • Izgradnja kapaciteta u području mladih

Svaki od ovih projekata mora biti usmjeren razvoju i jačanju postojećih organizacija aktivnih u području edukacije i mladih (udruge, institucije, tvrtke, javna i privatna tijela), dok mi mladi imamo ulogu korisnika projektom nastalih aktivnosti i rezultata. Naime kroz sve gore navedene projekte, organizacije aktivne u relevantnim područjima mogu zatražiti financijska sredstva za razmjenu mladih (studenata, mladih općenito ili mladih radnika) koja će biti ostvarena u svrhu studija, prakse ili volonterstva te usmjerena stjecanju novih znanja i vještina. Jednako kao u Ključnoj Akciji 1, korisnici gore navedenih projekata ne moraju brinuti za troškove putovanja, smještaja i hrane, kao ni za troškove džeparca u slučaju volontiranja.

Erasmus+ Ključna Akcija 3

Ključna Akcija 3 usmjerena je poticanju političkih reformi koje doprinose ostvarenju ciljeva danih od strane Europske Unije. Kroz ovu se akciju financiraju projekti strukturnog dijaloga organizacija aktivnih u području mladih kao i projekti podrške političkim reformama u području mladih i edukacije. To uključuje aktivnosti poput organizacije sastanaka mladih i donositelja odluka, debata ili pak seminara. Ključna Akcija 3 usmjerena je poticanju mladih na organizaciju i implementaciju gore navedenih, politički usmjerenih, aktivnosti, a iste mogu prijaviti sve neprofitne organizacije te lokalna javna tijela. Mladi koji se uključe u navedene projekte moraju imati od 13 do 30 godina, a pokriveni su im troškovi putovanja, smještaja i hrane.

Unatoč tome što postoji još nekoliko mogućnosti za mlade koje nudi Erasmus+ (npr. jamstva za studentske kredite, integrirani studentski programi i sl.) s ovime ćemo zaključiti priču o ovom fantastičnom programu. Sve one koji žele znati više ili su uvidjeli priliku za sebe savjetujem da kontaktiraju Agenciju za mobilnost (info@mobilnost.hr ).

Do sljedećeg čitanja uz jednu, navodno Mozartovu, rečenicu „A man of ordinary talent will always be ordinary, whether he travels or not; but a man of superior talent will go to pieces if he remains forever in the same place.“

FOTO: FLICKR