LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
LEKTORSKE KRONIKE

Državna matura iz Hrvatskoga bez muke – što sve obuhvaća test

U prošlomu članku lektorskih kronika otkrili smo što sve možete očekivati od ispita državne mature iz Hrvatskoga jezika i kako napisati dobar školski esej. Što sve obuhvaća druga ispitna cjelina – test, otkrijte u današnjemu članku.

U prošlomu članku lektorskih kronika otkrili smo što sve možete očekivati od ispita državne mature iz Hrvatskoga jezika i kako napisati dobar školski esej. Što sve obuhvaća druga ispitna cjelina – test, otkrijte u današnjemu članku.

Da su lektori portala Studentski.hr osim u opažanju pogrešaka vješti i u pisanju, odlučili su vam pokazati nizom članaka o problemima s kojima se svakodnevno susreću. A kako biste uhvatili koje zrnce lektorske mudrosti i otkrili što to lektorima zadaje glavobolje, redovito pratite lektorske kronike.

U prošlomu članku lektorskih kronika naveli smo osnovne informacije potrebne za uspješno polaganje ispita iz Hrvatskoga jezika na državnoj maturi i otkrili kako bez muke proći prvu ispitnu cjelinu, tj. napisati dobar školski esej. U ovomu ćemo vam članku otkriti što sve obuhvaća druga ispitna cjelina kojom se ispituje vaše poznavanje hrvatskoga jezika i književnosti – test.


Vezano: Državna matura iz Hrvatskoga bez muke – kako napisati školski esej


Ove je godine unesena i jedna promjena u vrednovanju ispita iz Hrvatskoga jezika – esej i test više se neće vrednovati odvojeno. To znači da esej, koji ove godine nosi 1/3 ocjene, tj. 40 bodova, ne morate proći. Ipak, da biste uspješno položili državnu maturu iz Hrvatskoga jezika, drugu ispitnu cjelinu – test, koji nosi 2/3 ocjene, odnosno 80 bodova morate položiti. Stoga je važno znati što se sve njime ispituje, a upravo to otkrivamo u nastavku ovoga članka.

Sve što trebate znati o testu i na testu

Druga je ispitna cjelina na državnoj maturi iz Hrvatskoga jezika test iz jezika i književnosti. On se sastoji od triju skupina zadataka zatvorenoga tipa, tj. zadataka višestrukoga izbora. Za odgovaranje na pitanja vezana za književnost i jezik na državnoj maturi imate 100 minuta.

Test je dio ispita koji se sastoji od 80 pitanja višestrukoga izbora podijeljenih u 3 cjeline. Prva se cjelina sastoji od 30 zadataka vezanih za deset polaznih tekstova kojima se provjerava koliko odabrane tekstove razumijete. Druga je cjelina sastavljena od 25 pitanja iz književnosti kojima se provjeravaju vaša književnoteorijska i književnopovijesna znanja. Trećom se cjelinom provjerava poznavanje hrvatskoga standardnog jezika, a vaša se jezična znanja propituju uz pomoć 25 pitanja vezanih za pravopis, gramatiku, poznavanje nastavnih sadržaja iz područja fonetike, fonologije, morfologije, sintakse, dijalektologije i leksikologije te povijesnoga razvoja hrvatskoga jezika. Na svako su pitanje ponuđena četiri odgovora, a samo je jadan točan. Svaki točno označen odgovor boduje se jednim bodom. Ako ne odgovorite na pitanje, označite netočan odgovor ili označite više odgovora, zadatak se neće bodovati. 

Na testu trebate:

 • pokazati svoje znanje o književnopovijesnim i književnoteorijskim obilježjima pojedinih književnih tekstova
 • dokazati da razumijete književnopovijesna razdoblja svjetske, kao i hrvatske književnosti
 • znati razlikovati lirske, dramske, epske, književno-znanstvene i publicističke tekstove
 • znati definicijama pridružiti osnovne jezikoslovne pojmove
 • prepoznati fonološke i fonetske jedinice hrvatskoga jezika
 • prepoznati obilježja triju narječja hrvatskoga jezika
 • znati što su to promjenjive, a što nepromjenjive riječi, razlikovati ih po vrstama i razumjeti gramatičke kategorije promjenjivih vrsta riječi
 • razumjeti gramatičko ustrojstvo rečenice i moći odrediti vrstu zavisnosloženih i nezavisnosloženih rečenica
 • poznavati povijesni razvoj hrvatskoga jezika
 • razumjeti leksičko-semantičke odnose među riječima, frazeme i jezično posuđivanje  
 • znati kako se tvore riječi hrvatskoga jezika 
 • razumjeti funkcionalne stilove standardnoga jezika
 • i posljednje, ali ne i manje važno – svoje odgovore kemijskom olovkom označiti znakom X na listu za odgovore (ovo nipošto nemojte zaboraviti učiniti).

Ako želite utvrditi svoje znanje o hrvatskome jeziku i književnosti, zanimljivim i korisnim kvizovima za vježbu možete pristupiti ovdje, a primjere ispita državne mature iz Hrvatskoga jezika koji su provedeni tijekom proteklih godina možete pronaći na poveznici.

Za kraj svima želimo uspješno polaganje državne mature, a ako želite pročitati još mnogo zanimljivih članaka vezanih za hrvatski jezik – čitajte lektorske kronike.

FOTO: STUDENTSKI.HR / IVANA MAJKSNER