LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Na današnji dan

Djeca su u modernom dobu najranjivija skupina; obilježavamo njihov dan

Svake godine na današnji se dan obilježava Međunarodni dan djece. Prvi je put to učinjeno davne 1954. godine, a pet godina kasnije, 1959. godine, usvojena je i Deklaracija o pravima djeteta te je trideset godina nakon ove deklaracije usvojena i Konvencija o pravima djeteta. Svim navedenim godinama zajednički je datum 20. studenog.

Svake godine na današnji se dan obilježava Međunarodni dan djece. Prvi je put to učinjeno davne 1954. godine, a pet godina kasnije, 1959. godine, usvojena je i Deklaracija o pravima djeteta te je trideset godina nakon ove deklaracije usvojena i Konvencija o pravima djeteta. Svim navedenim godinama zajednički je datum 20. studenog.

Danas obilježavamo Međunarodni dan djece s ciljem podizanja svijesti o zaštiti djece i maloljetnika od nasilja, zloupotrebe te diskriminacije, ali i poticanja zajedništva među djecom.

Povijesni aspekt

Svake godine na današnji se dan obilježava Međunarodni dan djece. Prvi je put to učinjeno davne 1954. godine, a pet godina kasnije, 1959. godine, usvojena je i Deklaracija o pravima djeteta te je trideset godina nakon ove deklaracije usvojena i Konvencija o pravima djeteta. Svim navedenim godinama zajednički je datum 20. studenog.

Moderna vremena zahtijevaju moderna rješenja

Biti dijete danas drugačije je od pojma djeteta kakvog su uživali naši djedovi i bake ili pak roditelji. Moderan svijet zahtijeva modernu ulogu djeteta u društvu. Djeca današnjice suočena su s nizom izazova kao što su klimatske promjene, društvene nejednakosti ili pak tehnološki napredak, koji je u potpunosti promijenio način na koji percipiraju svijet i provode svoje djetinjstvo. Ona danas zahtijevaju svoja prava te aktivno žele sudjelovati u procesu donošenja odluka koje direktno utječu na njih u sadašnjosti, ali i u budućnosti. Tako su Greta Thunberg i Malala Yousafzai dobro poznati primjeri utjecaja djece na sliku svijeta.

Ovaj dan trebao bi nas podsjetiti na važnost senzibilnosti pitanja zaštite onih za koje smo odgovorni, kao što su to maloljetnici. Težnja je na unaprjeđenju njihovih već postojećih prava te njihovoj zaštiti institucijama i organizacijama koje posjeduju tu moć. Svatko je od nas odgovoran stvoriti svijet koji ćemo bez grižnje savjesti mlađim naraštajima predati na brigu.

U digitalnom svijetu u kakvom živimo najranjivija skupina jesu djeca. Stoga je važno osigurati im zaštitu i bezbrižnost, poticati obrazovanje i ukazivati na važnost mentalnog zdravlja. Jedno od četvero djece danas živi u ratno pogođenim zonama zaostajući u obrazovanju, što ih u konačnici bitno ograničava u budućnosti. Svjetska zdravstvena organizacija procijenila je kako je samoozljeđivanje treći vodeći uzrok smrti kod adolescenata. U 2019. godini i dalje postoje djeca koja nemaju pristup čistoj i pitkoj vodi te žive u područjima gdje su klimatske promjene ne samo vidljive već za neke i pogubne. Stoga je nepobitna važnost u obilježavanju ovog dana kako bi se djeci i adolescentima omogućili uvjeti dostojni za bezbrižno provedeno djetinjstvo.

FOTO: PIXABAY