LOGIN
REGISTRACIJA
Zaboravili ste lozinku?
Umjetnička akcija u špilji Vindiji

Predstavljanje "Početka" u domu neandertalskog čovjeka

Špilja Vindija jedan je od najznačajnijih lokaliteta u povijesti ljudske vrste. Stoga je odabrana za mjesto predstavljanja projekta "Početak".

Špilja Vindija jedan je od najznačajnijih lokaliteta u povijesti ljudske vrste. Stoga je odabrana za mjesto predstavljanja projekta "Početak".

Predstavljanje konceptualne izložbe radova/umjetničke akcije u sklopu projekta Početak održat će se u subotu 2. srpnja s početkom u 19 sati u špilji Vindija (Rijeka Voćanska). Govorit će Mario Periša, viši predavač na fotografskim kolegijima Sveučilišta Sjever i Robert Geček, predavač na kolegijima vizualne kulture, oblikovanja tiskarskog medija i prezentacije informacija.

Viši kustos Marijan Špoljar projekt najbolje dočarava svojom recenzijom:

 – Projekt Početak polazi od dosegnute, tehnološki sofisticirane, simbolički naglašene i artistički dominantne fotografije koju je Mario Periša učinio na Livanjskom polju snimajući čuvene divlje konje, životinje koje slobodne žive u ambijentu nalik onome u prethistoriji te se i vladaju kao da ih civilizacija nikada nije ni krotila.

Takve estetizirane, visoko kultivirane, ali i verističke prizore u kojima se naglašavaju ljepota, snaga, prirodnost i elementarnost i koje pripadaju vrhu mimetičko-reprezentacijske slike svijeta dekonstruiraju se u dva smjera: prema slici koja se pušta u internetski opticaj i kola neograničenim prostorima kao informacija, ali i kao supstitucija te prema slici koja se, složenim postupkom računalne manipulacije iz slikovnog pretvara u vektorski zapis te se reducira, zgušnjava i pojednostavljuje.

Tim drugim postupkom dobiva se sfumato fotografija, gotovo silueta motiva konja, neobično izvijena sjena položajem, stavom i uprošćenošću nalik pećinskim crtarijama konja. Takva, već preobražena, fotografija koristi se kao predložak za grafiku, kao motiv koji se, razložen kemijskim postupcima, prekriva gustom, katranskom masom (judejskim bitumenom, kakvim je i Niepce 1825. godine premazao staklenu ploču) i otiskuje na papir primarnim ručnim pritiskom.

Rezultat je gruba, neravna, elementarna, gotovo arheološka, reljefna površina koja, premda u načelu serijalna, ima karakter unikatnosti, a ne samo multioriginalnosti. Konceptualni štih i spektakularizirana forma pomiruju se tako u projektu koji ima karakter i izložbe i umjetničke akcije i eksperimentalne igre i ambijenta. Pokušavajući igrati ozbiljnu igru tako da sebe postave u paralelu s dihotomijskim odnosom Niepcea i Daguerrea, naš je dvojac – u drugom vremenu i drugom kontekstu – ponovno u središte pokušao postaviti neka od temeljnih pitanja vizualnosti, slike, fotografije i medija. 

Špilja Vindija, kao mjesto održavanja izložbe/akcije izabrana je jer je jedan od najznačajnijih lokaliteta u povijesti ljudske vrste – dom neandertalskog čovjeka čiji su ostaci glavni izvor DNA u projektu čiji je konačni cilj izrada genoma neandertalskog čovjeka.